Straipsniai

"Vaivorykštės dienos Vilniuje"- kas toliau?

www.defendthefamily.com
2013 May 19 d.

1987 metais vasario mėn. Maiklas Swiftas, labai garsaus žurnalo ,,Gėjų bendruomenės naujienos” žurnalistas išspausdino Gėjų manifestą. (1)

,,Mes paversime jūsų sūnus, jūsų lėkštų svajonių, vulgaraus melo, silpnai išvystyto vyriškumo simbolius, pederastais. Mes suviliosime juos jūsų mokyklose ir bendrabučiuose, sporto salėse, persirengimo kambariuose, sporto aikštelėse, jūsų seminarijose, jaunimo grupėse, kino teatrų tualetuose, kareivinių barakuose, krovininių automobilių stovėjimo aikštelėse, visuose vyrų klubuose, Kongresų rūmuose, visur, kur tik esama vyrų. Jūsų sūnūs taps mūsų klusnūs tarnai ir vykdys tai, ką jiems liepsime. Jie įgaus mūsų veidą. Jie geis mūsų ir dievins mus.

Moterys, jūs norite laisvės? Sakote, kad jūsų vyrai blogi, kad daro jus nelaimingas? Mes, vyriško veido ir raumenų žinovai, atsiimsime jūsų vyrus iš jūsų. Mes pralinksminsime juos, išmokysime juos, apkabinsime, kai jie verks. Moterys, sakote, kad norite gyventi viena su kita, be vyrų? Tad ir eikite viena pas kitą, o mes suteiksime jūsų vyrams malonumų, kurių jie niekada nėra patyrę, nes mes esame pirmarūšiai vyrai. Tik vyras teišmano, kaip iš tikrųjų patenkinti kitą vyrą, tik jis supranta kito vyro jausmų gilumą, jo protą ir jo kūną.

Visi įstatymai, uždraudžiantys homoseksualizmą, bus atšaukti. Vietoje jų bus išleistas įstatymas, sudarantis sąlygas meilei tarp vyrų.

Visi homoseksualai privalo būti vieningi kaip broliai, mes turime apsijungti mene, filosofijos, politikos, finansų bei socialinėse srityse. Mes triumfuosime tik tada, kai parodysime savo veidą pagiežingam heteroseksualiam priešui.

Mes rašysime eilėraščius apie meilę tarp vyrų, statysime spektaklius, kur vyrai atvirai glamonėja vienas kitą, kursime filmus apie meilę tarp herojiškų vyrų, kurie pakeis pigią, paviršutinišką, sentimentalią, vaikišką, lėkštą, heteroseksualią aklą meilę, šiandien vis dar dominuojančią kino teatrų ekranuose.

Mes sukursime jaunų gražių vyrų, drąsių lengvaatlečių skulptūras ir jas pastatysime jūsų parkuose, skveruose ir aikštėse. Pasaulio muziejai bus pripildyti paveikslų, kur vaizduojami grakštūs, nuogi vaikinai.
Mūsų rašytojai ir menininkai padarys meilę tarp vyrų madingą ir etišką, ir mums pasiseks, nes, kaip diktuoti stilių, mes puikiai išmanome. Mes išnaikinsime heteroseksualius nesantuokinius meilės ryšius pasitelkdami sąmojų ir pajuoką, kuriuos esame gerai įgudę panaudoti.

Mes nuplėšime kaukę nuo galingų homoseksualų, kurie dedasi heteroseksualais. Būsite sukrėsti ir išsigandę, kai pamatysite, kad jūsų prezidentai ir jų sūnūs, jūsų pramoninkai ir senatoriai, jūsų merai ir jūsų generolai, jūsų lengvaatlečiai, filmo ir televizijos žvaigždės,jūsų civiliai vadovai ir kunigai visai nėra tie patikimi, artimi buržua heteroseksualai, kokiais juos laikėte.

Mes esame visur, mes infiltruojamės į visus socialinius sluoksnius. Būkite atsargūs kalbėdami apie homoseksualus, nes mes visada esame tarpe jūsų: gal mes sėdime per vieną suolą nuo jūsų ir gali pasitaikyti taip, kad miegosime vienoje lovoje su jumis.
Nebus jokių kompromisų. Mes nesame viduriniosios klasės paliegėliai. Mes esame nepaprastai protingi, tikri žmonijos rasės aristokratai, o tvirto proto aristokratai niekada neapsiriboja mažu. Tie, kurie mums priešinasi, bus ištremti.

Kad jus nugalėtume, sušauksime didžiules privačias armijas, tokias kaip Mishimos. Mes užkariausime pasaulį, nes kariai, įkvėpti ir surišti homoseksualios meilės ir garbės, yra neįveikiami, kaip senovės graikų kareiviai.

Šeima yra melo, išdavystės, vidutiniškumo, veidmanystės ir smurto židinys, todėl ji bus panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotę ir pažaboja laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota. Tobuli berniukai bus pradėti ir auginami genetikos laboratorijose. Jie augs bendruomenėse ir juos prižiūrės bei mokys homoseksualai eruditai.

Visos bažnyčios, kurios mus pasmerks, bus uždarytos. Vieninteliai mūsų dievai yra gražūs jauni vyrai ir mes esame atsidavę grožio, moralės ir estetikos kultui. Visa, kas yra bjauru, vulgaru ir banalu, bus panaikinta. Kadangi esame atstumti nuo viduriniosios klasės heteroseksualų suvažiavimų, esame laisvi gyventi pagal savo tyros vaizduotės diktatus. Mums per daug niekada nėra gana.

Nauja rafinuota visuomenė bus valdoma elito, sudaryto iš gėjų poetų. Vienas iš didžiausių reikalavimų užimti aukštą postą naujoje homoerotikos visuomenėje bus pasinėrimas į graikišką aistrą. Bet koks vyras, susitepęs heteroseksualiu geismu, bus iškart atskirtas nuo įtakingo posto. Visi vyrai, kurie primygtinai reikalaus pasilikti kvailais heteroseksualais, bus teisiami homoseksualų teisingumo rūmuose ir dings iš akiračio.

Mes perrašysime istoriją, istoriją, kurią sumenkino jūsų heteroseksualus melas ir iškraipymai. Mes aprašysime didžių vadų ir mąstytojų, kurie formavo šį pasaulį, homoseksualumą.

Mes jums parodysime, kad homoseksualumas, intelektas ir vaizduotė yra neatskiriamai susiję, kad homosesualumas yra būtinas tikrajam kilnumui ir grožiui, vyre.

Mes laimėsime, nes esame kurstomi nuožmaus prislėgtųjų kartėlio, kurie buvo priversti turėti tik mažą dalį per visus amžius jūsų kvailuose heteroseksualiuose pasirodymuose.

Mes irgi sugebame naudotis šaunamaisiais ginklais ir stoti prie pabūklų barikadose esant žūtbūtinei revoliucijai.
Drebėk, hetero kiaule, kai pasirodysime tau be kaukių.”

(1) Michael Swift, „The Gay Manifesto“ (Gay Community News, February 15-21, 1987)

www.defendthefamily.com