Dvasiniai skaitiniai

Jėzaus komanda

David C. Egner
2013 March 04 d.

„Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia“ (Pat 30, 8).

Tikėdamiesi išlošti rekordinį 640 milijonų dolerių pagrindinį prizą, 2012 metais amerikiečiai išleido loterijos bilietams 1,5 milijardo dolerių. Šansai laimėti buvo tik 1 iš 176 milijonų, tačiau parduotuvėse, kavinėse ir degalinėse išsidriekė ištisos loterijos bilietų pirkėjų eilės. Visi baisiai norėjo tapti turtingais. Kažkas mūsų viduje verčia galvoti, jog pinigai išspręs visas mūsų problemas ir pagerins gyvenimą.

Vienas iš Biblijos autorių vardu Aguras turėjo kitokį požiūrį į turtą. Jis paprašė Dievo, kad pirmiau negu numirs, Dievas išpildytų du jo prašymus (Pat 30, 7). 

Visų pirma, jis prašė: „Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą“ (Pat 30, 8). Sąžiningumas – ramaus gyvenimo laidas. Kai mes neturime ko slėpti, tuomet ir nėra ko bijoti. Sukčiavimas pavergia, sąžiningumas išlaisvina. Antra, jis pasakė: „Neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia“ (Pat 30, 8). Pasitenkinimas išplaukia iš pasitikėjimo Dievu, Kuris  rūpinasi mumis bei iš dėkingumo už viską, ką Jis mums duoda. Aguras yra pasakęs apie Kūrėją, jog Jis „nustatė žemės ribas... Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki“ (Pat 30, 4-5).

Būti patenkintam ir sąžiningam – visiems prieinamas sielos turtas. Mūsų Viešpats su džiaugsmu dovanoja šiuos turtus kiekvienam, kuris to prašo.

Nepasitenkinimas daro mus neturtingais, o pasitenkinimas - turtingais!

© Our Daily Bread 2013-03-12
David C. McCasland