Dvasiniai skaitiniai

Nepasiduok

Jennifer Benson Schuldt
2013 February 23 d.
„Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė“(Jn 1,11).
 
Vienas iš pačių turtingiausių pasaulyje žmonių, finansų ekspertas Warren‘as Buffet‘as, būdamas 19 metų neįstojo į Harvardo verslo mokyklą. Neišlaikęs stojamųjų egzaminų jis buvo apimtas siaubo: kaip šią naujieną priims jo tėvas? Prisimindamas tuos įvykius, Buffet‘as sako: „Man atrodė, jog gyvenime viskas prarasta...O iš tikrųjų viskas buvo kaip tik atvirkščiai, tai buvo pakilimo pradžia“.
 
Atmetimas, nors neišvengiamai skausmingas dalykas, tačiau neturėtų sutrukdyti mums atlikti darbų, kurių iš mūsų tikisi Dievas. Jėzaus, kaip Mesijo nepriėmė Jo miesto gyventojai (Jn 1, 11), o vėliau Jį paliko ir daugelis Jo pasekėjų (Jn 6, 66). Jėzaus ir Jo visos tarnystės atmetimas buvo Dievo plano dalis (Iz 53, 3). Nepaisant to, jog Jis patyrė žemišką (t.y. žmonių) atmetimą ir žinojo, kad Golgotoje nuo Jo nusigręš Tėvas (Mat 27, 46), vis vien gydė ligonius, išvarinėjo demonus ir skelbė minioms Gerąją Naujieną. Prieš nukryžiavimą Jis pasakė: „ [Tėve], Aš...atlikau darbą, kurį buvai man davęs nuveikti“ (Jn 17, 4).
 
Jei atmetimas tapo kliūtimi jums atlikti Dievo pavestą darbą, nepasiduokite. Prisiminkite, kad Jėzus jus supranta ir, kad Jis visuomet priims tuos, kurie pas Jį ateina (Jn 6, 37).

 Niekas kitas taip jūsų nesupranta, kaip Jėzus.
 
2013-02-25 Visuomet priimami
Jennifer Benson Schuldt