Dvasiniai skaitiniai

Tiek kiek reikia

Julie Ackerman Link
2013 February 04 d.

„Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).

Man patinka rašyti knygai „Kasdienė mūsų duona“, nors kartais ir skundžiuosi draugams, kad sunku viską, kas guli ant širdies, sutalpinti į trumpą straipsnelį. O, jeigu man leistų parašyti daugiau negu nustatytus 220 žodžių!

Šiais metais, pagal planą skaitydama Bibliją, pirmą kartą Evangelijoje pagal Matą pastebėjau, kaip glaustai joje yra aprašytas Jėzaus Kristaus gundymas (Mt 4, 1 – 11). Matas panaudojo tik 160 žodžių, kad papasakotų apie vieną iš labiausiai jaudinančių įvykių Rašte. Paskui aš prisiminiau kitas stiprias, bet trumpas Šventojo Rašto vietas: 23 Psalmė (77 žodžiai) ir Viešpaties malda Kalno pamoksle (57 žodžiai).

Akivaizdu, kad man nereikia daugiau žodžių, tik reikia, kad aš juos teisingai panaudočiau! Tai tinka ir kitoms gyvenimo sritims: laikui, pinigams, erdvei. Raštas sako, jog Dievas tiems, kurie ieško Dievo karalystės ir Jo teisumo, kompensuoja jų poreikius (Mt 6, 33). Dovydas sako: „Tie, kurie ieško Viešpaties, nestokoja jokio gero“ (Ps 34, 10).

Jei jūs šiandien galvojate: „O, kad aš turėčiau šiek tiek daugiau“, tai geriau įvertinkite galimybę, kad Dievas jums jau davė kaip tik „tiek kiek reikia“.

Turtingas yra tas, kuris yra patenkintas tuo, ką turi.

Julie Ackerman Link
© Our Daily Bread 2013-02-04