Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Brangus džiaugsmas

Glenn Packiam
2020 August 25 d.

„Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą.“ (Mt 13, 44)

Išgirdę pažįstamos melodijos garsus, mes visi šešiese subruzdome. Vieni ėmė autis batus, o kiti liko kaip buvę ir basi metėsi link durų. Po kelių sekundžių mes jau bėgome keliuku prie furgono su ledais. Oras džiugino vasaros šiluma ir nebuvo geresnio būdo tai atšvęsti, kaip suvalgyti šaltą, saldų skanėstą. Yra dalykų, kuriuos mes darome ne dėl pareigos ar būtinybės, o paprasčiausiai dėl to, kad jie džiugina.

Dvejuose palyginimuose apie Dangaus karalystę (Mt 13, 44-46) akcentuojama, jog parduodama viskas, norit įsigyti kažką geresnio. Galėtume pamanyti, kad šis palyginimas yra apie pasiaukojimą. Tačiau taip nėra. Pirmame palyginime tiesiog sakoma, kad žmogus parduoda visą turtą ir „iš to džiaugsmo“ perka dirvą. Jį motyvavo ne kaltė ir ne skola, o džiaugsmas.

Jėzus – nėra vienas mūsų gyvenimo segmentų. Jis pretenduoja į viską. Abejų palyginimų veikėjai pardavė visa, ką turi (Mt 13, 44). Bet svarbiausia tai, jog pardavus viską, iš tikrųjų įsigyjama daugiau. Kas yra krikščioniškas gyvenimas? Nešti kryžių? Be abejo, taip. Tačiau be to, jeigu mes mirsime, tai gyvensime. Prarasdami dėl Kristaus gyvybę, mes ją įgyjame. Kai parduodame viską, randame didesnį lobį: Gelbėtoją Jėzų! Jėga, kuri mus motyvuoja – džiaugsmas. Atsiliepimas – paklusnumas. O dovana – lobis pažinti Kristų.

Kokiu būdu jūs jaučiate džiaugsmą bendraudami su Kristumi? Ką jums reiškia Jam atsiduoti?

Viešpatie Jėzau, atverk man akis, kad matyčiau lobį, kuriuo esi Tu! Nukreipk mano širdį į Tave – tikrojo džiaugsmo šaltinį ir padėk, kad nenuleisčiau nuo Tavęs savo akių.

© Our Daily Bread