Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ieškant atsakymų

Tim Gustafson
2020 August 25 d.

„Viešpatie, išgirsk mano balsą, kai šaukiuosi. Pasigailėk manęs ir išklausyk mane!“ (Ps 27,7)

Nusiminęs ir nusivylęs bažnyčia septyniolikmetis Trevoras visus metus ieškojo atsakymų. Bet niekas negalėjo numalšinti jo troškulio ar atsakyti į jo klausimus. Šios paieškos jį suartino su tėvais. Tačiau jis ir toliau turėjo problemų dėl krikščionybės. Vieno pokalbio metu jis su kartėliu pasakė: „Biblija pilna tuščių pažadų“.

Prieš daugelį metų kitas žmogus taip pat susidūrė su nusivylimu ir sunkumais, kurie sustiprino jo abejones. Tačiau bėgdamas nuo troškusių jo kraujo priešų, karalius Dovydas nebėgo nuo Dievo, o priešingai, Jį šlovino. „Nors ir karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu.“ (Ps 27, 3)

Vis dėlto Dovydo psalmė parodo ir jo širdies abejones. Jo malda: „Pasigailėk manęs ir išklausyk mane!“ (Ps 27,7) atspindi baimių ir klausimų draskomo žmogaus būklę. „Neslėpk savo veido nuo manęs! Neatstumk rūstybėje savo tarno! (...) Neatmesk ir nepalik manęs.“ (Ps 27, 9) Tačiau Dovydas neleido, kad jį suparalyžiuotų baimė. Net turėdamas abejonių, jis skelbia: „Aš tikiu, kad matysiu Viešpaties gerumą gyvųjų žemėje.“ (Ps 27, 13) O paskui jis kreipiasi į skaitytojus: „Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties!“ (Ps 27, 14)

Mes nerasime greitų ir paprastų atsakymų į savo sudėtingus klausimus. Bet jei lauksime ir turėsime viltį, mes rasime Dievą, kuriuo galima pasikliauti.

Kaip jūs elgiatės su sunkiais klausimais? Kokius atsakymus jūs gavote „gyvųjų žemėje“ (Ps 27, 13)? Į kokius klausimus jūs vis dar laukiate atsakymų?

Dangaus Tėve, išlydyk mūsų širdis ir pašalink iš jų pyktį ir baimę.

© Our Daily Bread