Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kūrybos potencialas

Xochit Dixson
2020 August 12 d.

„Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų.“ (Rom 12,6)

Muzika pripildė bažnyčios salę. Į sceną pakilo dailininkas daltonikas Lansas Braunas (Lance Brown). Jis atsistojo prieš baltą drobę nugara į salę ir įmerkė teptuką į juodus dažus. Laisvu judesiu jis pavaizdavo kryžių. Potėpis po potėpio vizualinis pasakotojas kūrė Kristaus nukryžiavimo ir prisikėlimo paveikslus. Jis užtapė didelius plotus juodais dažais, o paskui ant jų viršaus tapė mėlyną ir baltą spalvas, užbaigdamas abstraktų paveikslą mažiau nei per šešias minutes. Paskui jis paėmė į rankas drobę ir ją apvertęs parodė iki tol paslėptą vaizdą – kupiną užuojautos Jėzaus Kristaus veidą.

Braunas pasakojo, kad kai draugas jam pasiūlė parodyti greito piešimo meną bažnyčioje, iš pradžių jis atsisakė. O šiandien jis keliauja po įvairias šalis ir savo meistriškumu nukreipia žmones garbinti Dievą bei liudija Kristų.

Apaštalas Paulius paliudija įvairių dovanų, kurias Dievas išdalino savo žmonėms, vertę ir tikslą. Kiekvienas Jo šeimos narys yra gavęs kokią nors ypatingą dovaną, kad galėtų pašlovinti Viešpatį ir ugdyti kitus meilėje (Rom 12, 3-5). Paulius ragina mus atpažinti ir panaudoti savo dovanas, kad paskatintume kitus bei uoliai ir džiugiai tarnaudami nukreiptume juos į Jėzų (Rom 12, 6-8).

Kiekvienam iš mūsų Dievas davė dvasines dovanas, talentus, sugebėjimus ir patirtį, kad iš visos širdies tarnautume, ir nesvarbu, ar tarnaujame viešai, ar nepastebimai. Mes gėrimės Jo kūrinija, o Jis panaudoja mūsų savitumą, kad skleistų Evangeliją ir mokytų kitus meilėje.

Ką jūs galite padrąsinti, kad jie galėtų panaudoti Dievo duotus talentus ir tarnautų žmonėms? Kaip jūs galite panaudoti jūsų pačių dovanas, kad unikaliai pasitarnautumėte Viešpačiui?

Dieve, dėkoju, kad Tu kiekvienam iš mūsų davei ypatingas ir nuostabias dovanas. Padėk mums pašlovinti Tave ir panaudoti jas, tarnaujant Tau.

© Our Daily Bread