Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Nauji namai

Estera Pirosca Escobar
2020 August 12 d.

„Ir nebus daugiau jokio prakeiksmo. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas.“ (Apr 22, 3)

Pirmoji emigrantė, 1892 metais atvykusi į JAV teritoriją per Elio salą, buvo Enė Mur (Annie Moore), kuri tikriausiai labai jaudinosi galvodama apie naujus namus ir naują pradžią. Vėliau jos pėdomis praėjo milijonai žmonių. Enė, būdama dar paauglė, paliko sunkų gyvenimą Airijoje, kad pradėtų naują gyvenimą Amerikoje. Ji atvyko turėdama rankose nedidelį krepšį ir daug svajonių, vilčių bei lūkesčių naujoje šalyje.

Dievo vaikų susižavėjimas ir virpulys, kai jie išvys „naują dangų ir naują žemę“ bus nepalyginamai didesnis! (Apr 21, 1). Mes įžengsime į vietą, kuri Apreiškimo knygoje pavadinta „šventuoju miestu – naująja Jeruzale“ (Apr 21, 2). Apaštalas Jonas labai ryškiai aprašo šį nuostabų miestą. Jis ten pamatė „tyrą gyvenimo upę, tviskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto“ (Apr 22, 1). Vanduo - apstaus gyvenimo simbolis. Jo šaltinis bus Pats amžinasis Dievas. Jonas sako, kad „ir nebus daugiau jokio prakeiksmo“ (Apr 22, 3). Puikūs ir tyri santykiai, kuriuos Dievas numatė tarp savęs ir žmonių, bus visiškai atkurti.

Kaip nuostabu žinoti, kad Dievas, kuris myli savo vaikus ir mus įgijo savo paties Sūnaus gyvybės kaina, rengia mums tokius puikius naujus namus, kur Jis pats gyvens su mumis ir bus mūsų Dievas (Apr 21, 3).

Ką jūs įsivaizduojate, kai galvojate apie rojų? Kaip jus padrąsina šiandienos Apreiškimo tekstas?

Dangiškasis Tėve, dėkoju Tau už meilę! Mes susižavėję laukiame dienos, kai gyvensime rojuje taikoje su Tavimi ir vienas su kitu.

© Our Daily Bread