Dvasiniai skaitiniai

Geras saikas

Remi Oyedele
2020 June 01 d.

„Duokite ir jums bus duota.“ (Lk 6, 38)

Kartą Steisė benzino kolonėlėje susitiko moterį, kuri buvo pamiršusi namuose savo banko kortelę. Su vaiku ant rankų ji prašė pravažiuojančiųjų pagalbos. Tuo metu Steisė pati buvo bedarbė, tačiau nepažįstamajai paaukojo 15 dolerių benzinui. Po kelių dienų savo namų prieangyje ji rado krepšį su vaikų žaislais ir kitomis dovanomis. Nepažįstamosios draugai atsidėkojo Steisei už gerumą ir pavertė jos 15 dolerių palaiminimą įsimintinomis Kalėdomis jos šeimai.

Ši šviesi istorija gali būti Jėzaus žodžių iliustracija: „Duokite ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ (Lk 6, 38)

Mums gali iškilti pagunda galvoti apie atlygį už savo gerumą, bet tada mes užmiršime patį svarbiausią dalyką. Prieš ištardamas savo mintis Jėzus pasakė: „Bet mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai; nes Jis maloningas ir nedėkingiems, ir piktiems.“ (Lk 6, 35)

Mes duodame ne dėl to, kad gautume atgal. Mes dalinamės, nes Dievui patinka mūsų dosnumas. Jeigu mes mylime kitus, tai atspindime Jo meilę mums.

Kaip Dievas jūsų gyvenime parodė savo dosnumą? Kaip jūs galėtumėte šį dosnumą dovanoti kitiems?

Gailestingas Tėve, padėk man būti dosniu kitiems žmonėms, nes Tu buvai labai dosnus man.

© Our Daily Bread