Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kiek jūs kainuojate?

Mike Wittmer
2020 March 25 d.

„Viešpats tarė man: ‚Mesk juos į šventyklos iždą‘ “ (Zch 11, 13).

Ketlin (Caitlin), kuri dabar yra pripažinta rašytoja, aprašo savo kovą su depresija, kurią ji patyrė po užpuolimo. Emocinis skausmas jai sukėlė daugiau kančių už fizinį. Viskas joje tarsi bylojo: „Kokia aš esu nieko verta mergina, su kuria nenorėtumėte susipažinti“. Ji jautėsi esanti neverta meilės, žmogumi, kuriuo pasinaudoja, o paskui išmeta.

Dievas tai supranta. Jis su meile rūpinosi izraelitais, bet kai jų paklausė, kiek Jis jų akyse yra vertas, „Jie pasvėrė mano užmokestį – trisdešimt sidabrinių“ (Zch 11, 12).Tokia buvo vergo kaina, kurią kaip kompensaciją gaudavo šeimininkas, jeigu vergas būdavo užmušamas netyčia (Iš 21, 32). Dievas buvo įžeistas tuo, kad Jam pasiūlė pačią mažiausią kainą. Pažiūrėkite į „tą aukštą kainą, kuria jie mane įvertino“ – sarkastiškai pasakė Jis (Zch 11, 13). O paskui liepė Zacharijui išmesti šiuos pinigus.

Jėzus taip pat mus supranta. Jį ne tik išdavė draugas. Jis buvo išduotas su panieka. Judėjų vyresnieji niekino Kristų, todėl pasiūlė Judui trisdešimt sidabrinių – patį žemiausią užmokestį už žmogų, kurį jis ir priėmė (Mt 26, 14-15; 27, 9). Jėzus Judo gyvenime tiek mažai reiškė, kad jis pardavė Viešpatį beveik už dyka.

Jeigu žmonės nevertino Jėzaus, tai nesistebėkite, kai jie nevertina jūsų. Jūsų vertė nėra tokia kaip apie jus kalba kiti. Ji net nėra tokia, kaip jūs patys vertinate save. Ji išimtinai priklauso nuo to, ką apie jus sako Dievas. O Jis mano, kad už jus verta mirti. Jis už jus atidavė savo vienatinį Sūnų.

Kaip jūs apibūdintumėte savo vertę? Kas gali jums padėti suprasti savo tikrąją vertę?

Dieve, dėkoju Tau už tai, kad esu Tau vertingas!

© Our Daily Bread