Dvasiniai skaitiniai

Būk kaip karžygys

Xochitl Dixson
2020 January 14 d.

„Jam pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: „Viešpats su Tavim, galingas karžygy!“ (Ts 6, 12).

Aštuoniolikmetė Ema savo socialiniuose tinkluose drąsiai kalba apie Jėzų Kristų, nepaisant to, kad pikti liežuviai išjuokia jos džiaugsmą ir nuoširdžią meilę Gelbėtojui. Kai kurie ją užsipuolė komentuodami juos išvaizdą. Kiti nusprendė, kad jai trūksta proto, jei ji pasišventė Dievui. Nors pikti žodžiai labai žeidžia Emos širdį, ji toliau su drąsiu tikėjimu ir meile Jėzui skelbia žmonėms Evangeliją. Kai vyksta tokie dalykai, ji prašo Dievo pagalbos, melstis už savo persekiotojus, apmąsto Rašto žodžius ir laikosi ištvermingai bei drąsiai pasitikėdama Šventąja Dvasia.

Gedeonas susidūrė su žiauriais kankintojais midjaniečiais (Ts 6, 1-10). Nors Viešpats jį pavadino, „galingu karžygiu“, Gedeonui buvo sunku nugalėti abejones, savo nustatytus apribojimus ir nepasitikėjimą (Ts 6, 11-15). Ne kartą jis abejojo Dievo dalyvavimu ir savo sugebėjimu atlikti užduotį, bet galiausiai tikėjimu pakluso Dievui.

Kai mes pasitikime Dievu, tai galime gyventi, žinodami, kad Jo žodžiai apie mus yra tiesa. Net tada, kai persekiojimai mus verčia abejoti savimi, mylintis Tėvas yra šalia ir yra pasirengęs mus apginti. Jis sako, kad mes galime gyventi kaip galingi karžygiai, apsiginklavę Jo meile, saugomi Jo begalinės malonės ir būdami užtikrinti dėl Jo patikimos tiesos.

Kokios Rašto eilutės jums padeda išlikti tvirtais, kai jus aplanko pagunda abejoti savimi ir savo priederme? Ką jūs galite padaryti, kovodami su piktų liežuvių išpuoliais?

Viešpatie, prašau padėk mums kaskart prisiminti Tavo meilę, kai kas nors mus gundo, abejoti mūsų vertingumu arba mūsų ypatingu vaidmeniu.

© Our Daily Bread