Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Tikėjimo paveldas

Alison Kieda
2019 November 08 d.

„Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje“ (2 Tim 1, 5).

Gerokai prieš tai, kai Bilis Gremas (Billy Graham), būdamas šešiolikos metų atsigręžė į Jėzų Kristų, jo tėvų gyvenimas buvo pašvęstas Viešpačiui. Abu jo tėvai užaugo krikščioniškose šeimose, kur ir įtikėjo.

Susituokę Bilio tėvai atsinešė šį paveldą į savo jauną šeimą. Jie su meile auklėjo savo vaikus, drauge su jais skaitė Bibliją, nuolat lankė bažnyčią. Tėvų įdiegtas tvirtas pagrindas, tapo gera dirva, kurią Dievas panaudojo, kad atvestų į tikėjimą jų sūnų, vėliau didį evangelistą.

Jaunasis apaštalo Pauliaus mokinys Timotiejus taip pat paveldėjo tvirtą dvasinį pagrindą. Paulius rašė: „Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje“ (2 Tim 1, 5). Šis paveldas paruošė ir nukreipė Timotiejaus širdį tikėti Jėzumi Kristumi.

O dabar Paulius skatino Timotiejų tęsti šią tikėjimo tradiciją (2 Tim 1, 5) ir vėl uždegti Dievo dovaną Šventąja Dvasia, kuri suteikia mums jėgų (2 Tim 5, 6-7). Dvasios jėgos dėka, Timotiejus galėjo be baimės gyventi dėl Evangelijos (2 Tim 1, 8). Geras dvasinis paveldas negarantuoja, jog mes įtikėsime. Tačiau geras pavyzdys ir pamokymai gali išgrįsti kelią išgelbėjimui. O atsigręžus į Kristų, Dvasia nukreips mus tarnauti, gyventi dėl Jo ir net ugdyti kitų žmonių tikėjimą.

Ką Dievas panaudojo, kad padėtų jūsų tikėjimo pamatus? Kam šiandien jūs galite panašiai padėti?

Viešpatie, dėkoju Tau už tuos, kurie padėjo formuoti mano tikėjimą, ir už nuolatinį Šventosios Dvasios darbą. Padėk man pasikliauti Kristaus Dvasios jėga ir drąsiai liudyti apie Tave.

© Our Daily Bread