Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ar sugrįši?

Estera Pirosca Escobar
2019 November 08 d.

„Eik ir mylėk turinčią meilužį moterį, svetimautoją, kaip Viešpats myli izraelitus, nors jie ieško kitų dievų.“ (Oz 3, 1).

Rono ir Nensės santuoka akivaizdžiai sugriuvo. Nensė turėjo romaną už santuokos ribų, tačiau po kiek laiko išpažino savo nuodėmę Dievui. Ji žinojo, ko nori Dievas, tačiau teisingai pasielgti buvo sunku! Pagaliau ji papasakojo Ronui visą teisybę. Vietoje to, kad pareikalautų skyrybų, Ronas nusprendė duoti žmonai galimybę, vėl užkariauti jo pasitikėjimą, parodant, jog ji pasikeitė. Dievas stebuklingu būdu vėl atkūrė jų šeimą.

Rono elgesys iliustruoja Dievo meilę ir atleidimą, kuriuos Jis parodė tokiems pat nusidėjėliams kaip mes su jumis. Pranašas Ozėjas tai gerai suprato. Dievas liepė jam vesti neištikimą moterį, kad parodytų Izraeliui jo neištikimybę (Oz 1 sk.). O kai Ozėjo žmona jį paliko, Dievas pasakė, kad jis eitų ir vėl parvestų ją namo. „Eik ir mylėk turinčią meilužį moterį, svetimautoją“ – pasakė Jis (Oz 3, 1). Po visų nepaklusnumo pasireiškimų Dievas vis tiek norėjo su savo tauta turėti artimus santykius. Kaip Ozėjas mylėjo savo neištikimą žmoną, ieškojo jos ir aukojosi, taip Dievas mylėjo Izraelį. Jo teisingas pyktis ir pavydas buvo iš didelės meilės.

Tas pats Dievas šiandien nori, jog mes būtume su Juo. Jeigu mes tikėjimu ateisime pas Jį, tai galime tikėtis gyvenimo pilnatvės Jame.

Kaip jūs šiandien atsakote į Dievo meilę? Kam jūs galite apie ją papasakoti?

Dangaus Viešpatie, kokia didi ir nuostabi Tavo meilė net tokiam nusidėjėliui kaip aš! Po visų mano nuodėmių aš nesu vertas Tavo meilės. Dėkoju, kad Tu man atleidai, mane atpirkai ir atnaujinai mūsų santykius.

© Our Daily Bread