Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Išmintinga pagalba

Mike Wittmer
2019 September 30 d.

„Padrąsinkite liūdinčius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!“ (1 Tes 5, 14).

Sustojau prie šviesoforo ir pamačiau pažįstamą valkatą. Jis stovėjo prie kelio, laikydamas rankose kartoną su užrašu: „Sušelpkite maistui. Bent kiek“. Aš atsidusau ir nusigręžiau. Ar aš buvau tas, kuris ignoruoja vargšus?

Kai kurie žmonės apsimeta, kad stokoja, o iš tikrųjų jie yra apgavikai. O kiti iš tikrųjų stokoja, tačiau negali nugalėti blogų įpročių. Socialinių tarnybų darbuotojai sako, kad geriau aukoti pinigus į specialius fondus. Aš nurijau gumulą gerklėje ir pravažiavau pro šalį. Jaučiausi prastai, bet manau, jog pasielgiau išmintingai.

Dievas mus ragina: „Įspėkite nedrausmingus, padrąsinkite liūdinčius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!“ (1 Tes 5, 14). Norint gerai tai atlikti, reikia žinoti, ką ir kokiai kategorijai priskirti. Jei mes imsime protinti silpną žmogų, tai galime sugniuždyti jo dvasią. Jei palaikysime dykinėtoją, tai galime padėti jam įprasti tinginiauti. Todėl geriausiai mes galime padėti tiems, kuriuos gerai pažįstame ir galime spręsti apie jų poreikius.

Ar jums širdis liepia kam nors padėti? Puiku! Imkitės darbo. Tačiau iš pradžių paprašykite, kad jis papasakotų savo problemą, ir išklausykite. Pasimeldę, elkitės išmintingai, o ne taip, kad pasijustumėt geriau. Jei mes iš tikrųjų siekiame „daryti gera vieni kitiems ir visiems“, tai būsime „kantrūs su visais“, net jei jie suklumpa (1 Tes 5, 14-15).

Kada kiti labiausiai jums padėjo? Ką sužinojote apie tai, kaip geriau padėti kitiems?

Dangiškasis Tėve, padėk man išmintingai teikti pagalbą kitiems.

© Our Daily Bread