Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kiekvienas pasakojimas

Elisa Morgan
2019 September 30 d.

„Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta“ (Lk 24, 27).

Aš atverčiau puikiai iliustruotą vaikišką Bibliją ir ėmiau ją skaityti savo anūkui. Mus iš karto sužavėjo istorija apie Dievo meilę ir rūpestį. Aš įdėjau puslapio skirtuką, pažiūrėjau į viršelį ir dar kartą perskaičiau pavadinimą: „Pasakojimai apie Jėzų: kiekvienas pasakojimas kužda Jo vardą“. Kiekvienas pasakojimas kužda Jo vardą. Kiekvienas pasakojimas...

Atvirai sakant, kartais nėra paprasta suprasti Bibliją, ypač Senąjį Testamentą. Kodėl pagonys nugali Dievo tautą? Kaip Viešpats galėjo leisti atsitikti tokiems žiaurumams, kada mes žinome, jog Jis yra geras ir Jo planai išeina mums į gerą?

Prisikėlęs Jėzus susitiko su dviem į Emausą einančiais mokiniais, kurie Jo nepažino. Jie buvo visiškoje neviltyje dėl mirties To, kurį jie laikė Mesiju (Lk 24, 19-24). „O mes vylėmės, kad Jis yra Tas, kuris atpirks Izraelį“, - sakė jie (Lk 24, 21). Toliau Lukas pasakoja, kaip Jėzus „pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta“ (Lk 24, 27).

Kiekvienas Biblijos pasakojimas kužda Jo vardą, net ir tas, kurį sunku suprasti. Niūriuose Rašto puslapiuose atsiskleidžia visiškas mūsų pasaulio sugedimas ir žmogaus poreikis turėti Gelbėtoją. Kiekvienas veiksmas, kiekvienas įvykis, kiekvienas Dievo įsikišimas nurodo į išganymą, kurį Dievas paskyrė savo nepaklusniems, bet mylimiems vaikams. Jis nori mus sugrąžinti pas save.

Kaip Dievas atlieka išganymo darbą jūsų gyvenime? Kokie Biblijos tekstai jums sukelia sumišimą ir nuostabą? Kokiais būdais jūs galite matyti juose Dievo veikimą?

Viešpatie Jėzau, padėk man girdėti, kaip Tu kiekviename Biblijos pasakojime kuždi savo vardą. Kiekviename.

© Our Daily Bread