Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Suverenus įsikišimas

Ruth O’Reilly-Smith
2019 September 30 d.

„Ir Dievas pažvelgė į Izraelio vaikus ir ėmė jais rūpintis“ (Iš 2, 25).

Barbara užaugo praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje globojama britų vyriausybės. Bet, kai jai sukako šešiolika, ji kartu su naujagimiu sūnumi Simonu buvo išvyta į gatvę. Valstybė nebebuvo įpareigota ja rūpintis. Barbara iš nevilties parašė laišką Anglijos karalienei, prašydama pagalbos, ir gavo atsakymą! Karalienė ją užjautė dėl jos situacijos ir įsakė jai suteikti atskirą namą.

Karalienė turėjo pakankamai priemonių, kad padėtų našlaitei. O jos užuojautą galima laikyti kuklia Dievo pagalbos iliustracija. Dangiškasis Valdovas žino visus mūsų poreikius ir savo suverenia valdžia įgyvendina savo planus mūsų gyvenime. Tačiau Jis nori, kad mes ateitume pas Jį ir išsakytume savo poreikius bei išgyvenimus. Tai yra dalis mūsų tarpusavio santykių su Juo.

Izraelitai kreipėsi į Dievą maldose, prašydami išlaisvinimo. Jie kentėjo prislėgti Egipto vergovės ir šaukėsi pagalbos. Biblijoje pasakyta: „Ir Dievas pažvelgė į Izraelio vaikus ir ėmė jais rūpintis“ (Iš 2, 25). Jis siuntė Mozę išvaduoti tautą iš egiptiečių rankos ir išvesti ją „iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi“ (Iš 3,8).

Mūsų Karaliui patinka, kai ateiname pas Jį! Jis išmintingai teikia viską, ko mums reikia, nors nebūtinai tai, ko mes norime. Pasikliaukime Jo suvereniu ir kupinu meilės rūpesčiu.

Kodėl mes turime maldoje išsakyti savo poreikius Dievui? Kaip mes galime, kas beatsitiktų, išmokti rasti ramybę Dieve?

Viešpatie, dėkoju, kad maldoje galiu kreiptis į Tave dėl savo poreikių. Padėk man pasitenkinti keliais iš jų, kuriuos man išrinkai.

© Our Daily Bread