Dvasiniai skaitiniai

Atrišti virves

Amy Boucher Pye
2019 August 15 d.

„Ezavas bėgo prie jo, apkabino jį ir bučiavo, puolęs ant kaklo, ir jie abu verkė“ (Pr 33, 4).

Viena krikščioniška organizacija užsibrėžė tikslą propaguoti gydomąjį atleidimą. Vienas iš jų veiklos būdų buvo pratimas, kurio metu nuskriaustą žmogų ir skriaudėją surišdavo nugaromis. Tik tas, kuriam buvo padaryta žala, galėjo atrišti virvę. O kol to neįvyko, jis buvo priverstas viską daryti su prie nugaros pririštu žmogumi. Neatleidus – neatrišus virvės – jis negalėjo išsilaisvinti.

Atleisti tam, kuris apgailestaudamas dėl to, ką padarė, atėjo pas mus, - yra pradžia išsilaisvinimo iš abipusio kartėlio bei skausmo dėl mums padaryto pikto. Pradžios knygoje mes skaitome apie du brolius, kurių keliai išsiskyrė daugeliui metų. Viskas prasidėjo nuo to, kad Jokūbas pavogė Ezavo palaiminimą. Po daugelio metų Dievas liepė Jokūbui grįžti į gimtąją šalį (Pr 31, 3). Jis pakluso, tačiau labai nerimavo, todėl prieš susitinkant su Ezavu, išsiuntė jam dovanų gyvulių bandas (Pr 32, 13-15). Kai broliai susitiko, Jokūbas nuolankiai septynis kartus nusilenkė Ezavui (Pr 33, 3). Tik įsivaizduokite, kaip jis nustebo, kai Ezavas pribėgo ir jį apkabino. Broliai apsiverkė ir susitaikė (Pr 33, 4). Jokūbo daugiau nebeslėgė nuodėmė, kuria jis buvo nusidėjęs savo broliui.

Ar jaučiatės įkalinti neatleidimo, pykčio, baimės ar gėdos sienose? Prisiminkite, kad Dievas per savo Sūnų Šventąja Dvasia gali jus išlaisvinti, kai jūs prašysite Jo pagalbos. Jis suteiks jėgų, kad atrištumėte bet kokius pančius ir visiškai išsilaisvintumėte.

Kaip jautėsi Ezavas, kai pamatė, kad jam nusilenkia Jokūbas? Ar jūs galite susitaikyti su tuo, kurį nuskriaudėte?

Viešpatie ir Dieve, Tu nori, kad mes taikingai gyventume su savo giminėmis ir artimaisiais. Tačiau mums tai prastai gaunasi. Padėk mums mylėti kitus, kaip pačius save.

© Our Daily Bread