Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Noriu valgyti

Dave Branon
2019 August 15 d.

„Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas?“ (Jok 2, 14).

Tomas žinojo, ką reikia daryti. Jis gimė neturtingoje indų šeimoje. Paskui jį įsūnijo amerikiečių šeima. Kai vėliau sugrįžo į Indiją, jis savo gimtajame mieste pamatė baisiame skurde gyvenančius vaikus. Tomas suprato, jog privalo padėti. Jis nusprendė grįžti į JAV, baigti mokslus, sutaupyti pinigų ir vėl čia atvykti.

O paskui Tomas perskaitė tekstą iš Jokūbo laiško: „Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų?“ (Jok 2, 14-18). Tomas išgirdo, kaip maža mergaitė jo gimtojoje šalyje verkia: „Mama, aš noriu valgyti!“ Jis prisiminė, kaip pats vaikystėje badavo ir ieškodamas maisto kapstėsi šiukšlių konteineriuose. Tomas suprato, kad negalės laukti dar keletą metų. „Pradėsiu tiesiog dabar!“ – nusprendė jis.

Šiandien jo įsteigta prieglauda, tapo 50-ties pavalgydintų ir prižiūrimų vaikų namais. Jie gauna išsilavinimą ir sužino apie Jėzų Kristų. Ir viskas dėl to, kad vienas žmogus nenumojo ranka į tai, kam jį pašaukė Dievas.

Apaštalo Jokūbo žodžiai tinka ir mums. Mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi suteikia mums daugybę palaiminimų: abipusius santykius su Juo, apstų gyvenimą bei viltį dėl ateities. Bet kokia iš to nauda kitiems žmonėms, jeigu mes nieko nedarome tiems, kurie stokoja? Ar jūs girdite balsą: „Noriu valgyti?“

Kokie jus supančių žmonių poreikiai paliečia jūsų širdį? Ką jūs galite padaryti, kad padėtumėte jiems, net jei tai atrodo ir nedideli dalykai?

Dieve, nukreipk mano žingsnius ten, kur Tu nori, kad padėčiau stokojantiems. Dėkoju, kad Tu man leidi dalyvauti Tavo darbe žemėje.

© Our Daily Bread