Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Futbolas ir piemenys

Bill Crowder
2019 August 08 d.

„Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę“ (Jn 10, 11).

Intriguojantis anglų futbolo momentas būna tada, kai kiekvienų rungtynių pradžioje sirgaliai gieda savo komandos himną. Jų būna įvairių: nuo linksmų („Dėl visko džiaugiamės“) iki keistų (“Aš amžinai pučiu burbuliukus“). O West Bromwich Albion klubo himnas yra 23 psalmė iš Biblijos. Šios psalmės žodžiai demonstruojami stadiono viduje ant sienos, kad tai galėtų pamatyti visi atėjusieji pasižiūrėti žaidimo komandos, kuria rūpinasi didysis ir gerasis Ganytojas.

23 psalmėje Dovydas skelbia amžinus (nesenstančius) žodžius: „Viešpats yra mano ganytojas“ (Ps 23, 1) Po daugelio metų apaštalas Matas aprašė, jog „Matydamas minias Jis [Jėzus] gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti, lyg avys be piemens“ (Mt 9, 36). O Evangelijoje pagal Joną Viešpats kalba apie meilę ir rūpestį savo laiko „avims“: „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę“ (Jn 10, 11). Užuojauta skatino Jėzų bendrauti su daugybe žmonių, atsiliepiant į jų poreikius ir galiausiai dėl jų (ir mūsų) paaukoti savo gyvybę.

„Viešpats yra mano ganytojas“ – tai daugiau negu senovės poezija arba gražus devizas. Tai žinojimas, ką reiškia būti pažintam ir mylimam mūsų didžiojo Dievo, ir ką reiškia būti išgelbėtam Jo Sūnaus.

Kame jūs matėte Dievo rūpestį? Kam šiandien jūs galite papasakoti apie Jį?

Dangiškasis Tėve, kokia nuostabi dovana yra mūsų Ganytojas! Padėk man atsiliepti į Jo balsą ir būti vis arčiau Tavęs.

© Our Daily Bread