Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Čigonų berniukas

Estera Pirosca Escobar
2019 August 08 d.

„O jūs esate ‚išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta‘ “ (1 Pt 2, 9).

„Tai viso labo tik čigonų berniukas“, - kažkas sušnibždėjo pasibjaurėdamas, kai Rodnis Smitas išėjo į bažnyčios priekį, kad pamaldų metu (1877 metais) priimtų Kristų. Niekas nemanė, jog iš šio paauglio, beraščių čigonų sūnaus, išeis kas nors gera. Tačiau Rodnis nekreipė į tai dėmesio. Jis buvo tikras, kad Dievas turi planų ir jo gyvenimui. Todėl jis nusipirko Bibliją, anglų kalbos žodyną ir pats išmoko skaityti bei rašyti. Kartą jis pasakė: „Kelias į Kristų eina ne per Kembridžą, Harvardą, Jeilį ar didžius poetus… jis eina per seną kalną vadinamą Kalvarija. Nepaisant visko, Rodnis tapo evangelistu, per kurį Dievas atvedė pas Kristų daug žmonių Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse valstijose.

Petras taip pat buvo paprastas žmogus, kuris nesimokė rabinų mokyklose (Apd 4, 13). Jis buvo žvejys iš Galilėjos, kai juos su broliu Jėzus pašaukė paprastais žodžiais: „Sekite paskui mane“ (Mt 4, 19). Tačiau tas pats Petras, nepaisant jo socialinės padėties ir padarytų klaidų, galiausiai paskelbė, jog Kristaus sekėjai yra „išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta“ (1 Pt 2, 9).

Per Jėzų Kristų visi žmonės, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, auklėjimo, lyties arba tautybės – gali tapti Dievo šeimos dalimi ir būti Jo panaudoti. Tapti „išrinktąja gimine“ gali visi, kurie seks paskui Kristų.

Ką jums reiškia būti išrinktos tautos dalimi ir karališka kunigyste? Kaip jus padrąsina faktas, kad Dievas gali jus panaudoti savo šlovei?

Dieve, dėkoju Tau, kad mano esybė gyvena Tavyje.

© Our Daily Bread