Dvasiniai skaitiniai

Naktinis budėjimas

Evan Morgan
2019 August 08 d.

„Kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį“ (Ps 63, 6).

Besimokydamas koledže, vasaros atostogas aš praleisdavau užsidirbdamas viešbučio rančoje, kuri buvo nuostabaus grožio kalnuose, Kolorado valstijoje. Dėl miško gaisrų pavojaus į personalo pareigas įėjo „naktinis budėjimas“. Mes iš eilės praleisdavome naktį „sargyboje“, saugodami viešbučio gyventojų miegą. Tai, kas iš pradžių atrodė varginantis ir nedėkingas darbas, man tapo gera galimybe pabūti vienam tyloje, pamąstyti ir rasti paguodą Dievo artume.

Karalius Dovydas visa širdimi ieškojo ir troško Dievo (Ps 63, 1). Jis net lovoje mąstė apie Dievą „budėdamas naktį“ (Ps 63, 7). Iš psalmės mes matome, jog Dovydas nerimauja. Galimas daiktas šie žodžiai atspindi jo gilų sielvartą dėl jo sūnaus Abšalomo maišto. Naktis Dovydui tapo laiku, kai jis rasdavo pagalbą ir tvirtybę Dievo „sparnų pavėsyje“ (Ps 63, 7) – Jo jėgoje ir artume.

Galbūt ir jūs savo gyvenime susiduriate su krize arba sunkumais. Ir jūsų naktiniai budėjimai suteikia viską, tik ne paguodą. Galbūt jūsų asmeninis Abšalomas slegia jūsų širdį ir sielą. Arba kitos naštos – darbas, šeima, finansiniai klausimai – atima iš jūsų ramybę. Panaudokite nemigą kaip galimybę šauktis Dievo ir prie Jo priartėti. Tegul Jo mylinti ranka palaiko jus (Ps 63, 8).

Kaip jus padrąsina Dievo pažadai, kai nerimas jums neduoda užmigti naktį? Kaip naktinis budėjimas gali jus priartinti prie Dievo?

Dieve, dėkoju, kad Tu niekuomet nemiegi ir per kiekvieną naktinį budėjimą esi drauge su manimi.

© Our Daily Bread