Dvasiniai skaitiniai

Dalintis gabalėliais

Kirsten Holmberg
2019 July 11 d.

„Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas“ (Pat 11, 25).

Benamis šešiasdešimt dviejų metų karo veteranas Stivas iškeliavo į šiltus kraštus, kur būtų galima kiaurus metus miegoti gatvėje. Kartą vakare, kai jis pakelėje išstatė eilę savo piešinių, tikėdamasis už juos gauti truputį pinigų, prie jo priėjo jauna moteris ir pasiūlė kelis gabalėlius maisto. Stivas dėkodamas priėmė vaišes. Po minutėlės jis jau dalinosi savo vakariene su kitu alkanu benamiu. Moteris buvo sujaudinta ir netrukus pasirodė su pilna lėkšte maisto, tuo apdovanodama jo dosnumą.

Atsitikimas su Stivu iliustruoja Patarlių knygoje užrašytą principą: jei mes būsime dosnūs žmonėms, tai patirsime kitų dosnumą (Pat 11, 25). Tačiau mes turime dalintis ne dėl to, kad gautume mainais. Atlygis už dosnumą retai gaunamas taip greitai, kaip aprašyta aukščiau. Mums reikia padėti žmonėms iš meilės Dievui, kuris to moko (Fil 2, 3-4; 1 Jn 3, 17). Jam patinka toks elgesys. Viešpats neprivalo pripildyti mūsų piniginių. Tačiau Jis dažnai randa būdą, kaip mums padėti, kartais - materialiai, kartais - dvasiškai.

Stivas nuoširdžiai ir su džiaugsmu dalinosi gautomis vaišėmis. Nepaisant savo skurdo, jis tapo puikiu pavyzdžiu, ką reiškia būti dosniam, pasirengusiam dalintis, o ne viską pasiimti sau. Tegul Dievas veda ir įkvėpia mus, kad tą patį būtų galima pasakyti ir apie mus.  

Su kuo šiandien jus galite pasidalinti? Kaip kažkieno dosnumas tapo jums palaiminimu?

To, ką davė Dievas, pakanka, kad būtume dosnūs.

© Our Daily Bread