Dvasiniai skaitiniai

Sviesti akmenį

Alyson Kieda
2019 June 23 d.

„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį“ (Jn 8, 7).

Liza nejautė jokios užuojautos tiems, kurie yra neištikimi savo sutuoktiniams... Kol ji pati nenusivylė savo santuoka ir pačiai teko kovoti, kad atsispirtų nuodėmingam potraukiui. Ši karti patirtis padėjo jai įgyti užuojautą kitiems ir geriau suprasti Kristaus žodžius: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį“ (Jn 8, 7).

Jėzus mokė šventyklos kieme, kai ištarė šiuos žodžius. Rašto žinovai ir fariziejai atitempė moterį, kuri buvo pagauta svetimaujant. „Mozė Įstatyme mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis. Ką Tu pasakysi?“ (Jn 8,5). Jėzus kėlė grėsmę jų valdžiai, todėl jie nusprendė paspęsti Jam spąstus, „kad turėtų kuo apkaltinti“ (Jn 8, 6).

Tačiau kai Jėzus tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės...“, niekas iš kaltintojų negalėjo savęs priversti paimti akmenį. Jie vienas po kito pasitraukė šalin.

Prieš pradėdami teisti kitų elgesį, atlaidžiai pažvelkime į savo pačių nuodėmes, prisiminkime, kad „visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“ (Rom 3, 23). Vietoje to, kad apkaltintų, Jėzus tai moteriai (o drauge su ja ir mums) parodė gailestingumą ir suteikė viltį (Jn 3, 16; 8, 10-11). Kodėl gi mes negalėtume taip pat elgtis su kitais?

Kaip jūs galite įgyvendinti Jono evangelijos 8-to skyriaus pamoką savo santykiuose su kitais žmonėmis? Kaip jūsų patirtis gali padėti tiems, kurie susiduria su panašiais sunkumais?

Brangus Viešpatie, dėkoju, kad Tu mus myli! Padėk mums su užuojauta žiūrėti į žmones ir būti gailestingiems visuose dalykuose, ką mes kalbame ir darome.

© Our Daily Bread