Dvasiniai skaitiniai

Dieviška išeitis

Remi Oyedele
2019 June 23 d.

„Nuo tos dienos jie buvo nusprendę Jį nužudyti“ (Jn 11,53).

Detektyviniame Agatos Kristi romane „Laikrodžiai“ du neigiami personažai padaro kelias žmogžudystes. Nors jų pirminis sąmokslas buvo prieš vieną auką, bet jie nužudė daugiau žmonių, norėdami paslėpti pėdsakus. Kai garsusis Erkiulis Puaro demaskavo nusikaltėlius, vienas iš jų pasakė: „Turėjo būti tik viena žmogžudystė“.

Panašiai kaip tos istorijos nusikaltėliai, Jeruzalės religiniai veikėjai surengė sąmokslą. Kai Jėzus prikėlė Lozorių (Jn 11, 38-44), jie sušaukė skubų susirinkimą ir nusprendė nužudyti Viešpatį (Jn 11, 45-53). Tačiau tuo viskas nepasibaigė. Kai Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, jie paskleidė melagingą gandą, kad neva mokiniai pavogė kūną (Mt 28, 12-15). Paskui jie surengė Kristaus sekėjų persekiojimus, norėdami priversti juos nutilti (Apd 7, 57 – 8, 3). Tai, kas prasidėjo kaip religinis sąmokslas prieš vieną žmogų „dėl tautos gerovės“, pavirto melo ir nusikaltimų pinklėmis, turėjusiomis daugelį aukų.

Nuodėmė mus nuveda į kelią, kuriam nesimato galo. Tačiau Dievas visuomet duoda galimybę iš jo pasitraukti. Kai vyriausias kunigas Kajafas pasakė „Mums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų“ (Jn 11,50), jis nesuprato savo žodžių gilios tiesos. Vadovų sąmokslas padėjo įvykdyti žmonijos išgelbėjimą.

Jėzus mus gelbsti iš mirtino nuodėmės glėbio. Ar jūs jau priėmėte Jo laisvę?

Koks kelias jus nuveda šalin nuo Dievo? Viešpats siūlo tikrąją laisvę. Ką jūs turite šiandien išpažinti Jam?

Duokite nuodėmei kertelę ir ji užims visą gyvenimą.

© Our Daily Bread