Dvasiniai skaitiniai

Meškino apkabinimas

Elisa Morgan
2019 June 23 d.

„Dievas yra meilė (1 Jn 4, 16).

Gimtadienio proga anūkui aš padovanojau didelį minkštą meškiną. Kokia buvo mažylio reakcija? Iš pradžių – nuostaba. Paskui baugus šiurpulys. Tada smalsumas, nulėmęs drąsų mažylio veiksmą. Jis savo mažu piršteliu bakstelėjo žaislui į nosį. Meškinas prarado pusiausvyrą ir nuvirto jam į glėbį. Mažylis be galo apsidžiaugė! Jis padėjo savo mažą galvutę ant minkštos meškino krūtinės ir tvirtai apkabino savo naują draugą. Kai mažylis paniro į minkštą meškiuko kailį, jo veidas nušvito laiminga šypsena. Mažylis nesuprato, jog žaislas negali jo mylėti. Žaislo judesį jis palaikė meilės apraiška ir atsiliepė į ją visa širdimi.

Pirmame iš trijų savo laiškų ankstyviesiems krikščionims apaštalas Jonas drąsiai pareiškia, kad Dievas yra meilė. „Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė“, - rašo jis (1 Jn 4, 16).

Dievas myli. Ne taip, kaip minkštas žaislinis meškinas. Jis apkabina mus, o Jo krūtinėje plaka gyva, pasirengusi mus priimti širdis (Jn 3, 16). Dievas apreiškė mums savo nesuvokiamą, pasiaukojančią meilę per Jėzų Kristų.

Apaštalas Jonas tęsia: „Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Kai mes tikime, kad esame mylimi, mūsų širdis atsiliepia ir mes taip pat imame mylėti. Dievo meilė daro mus gebančius mylėti Jį ir žmones – visa širdimi.

Ką jūs laikote pačiu nuostabiausiu dalyku Dievo meilėje mums? Kaip jūs galite šiandien atskleisti Jo meilę kitiems žmonėms?

Dieve, padėk man atsiverti Tavo meilei. Padėk man mylėti Tave visa širdimi.

© Our Daily Bread