Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ilgesys akmenyje

Tim Gustafson
2019 June 23 d.

„Leidau tau jį pamatyti savo akimis, bet tu ten neįeisi“ (Įst 34, 4; Biblijos draugijos vertimas).

„Ak, kiekviena prieplauka – ilgesys paženklintas akmenyje!“, sakoma portugalų poeto Fernando Pessoa poemoje „Jūros odė“. Prieplauka jam simbolizuoja emocijas, kurias mes patiriame, kai laivas lėtai išplaukia tolyn. Laivas tolsta, o prieplauka lieka amžinu paminklu viltims ir svajonėms, išsiskyrimams ir laukimui. Mes liūdime to, kas išplaukė ir ko jau nebesugrąžinsi.

Žodis „ilgesys“ portugalų kalba (saudade) reiškia nostalgišką troškimą, gilų širdies skausmą, kurio neįmanoma perteikti žodžiais. Poetas aprašo tai, ko neįmanoma išreikšti.

Galima sakyti, jog Nebo kalnas Mozei buvo „ilgesys akmenyje“. Nuo šio kalno viršūnės jis žiūrėjo į Pažado žemę, į kurią taip ir neįėjo. Dievo žodžiai Mozei - „Leidau tau jį pamatyti savo akimis, bet tu ten neįeisi“ (Įst 34, 4; Biblijos draugijos vertimas) – galėjo atrodyti griežti. Tačiau jeigu mes matome tik tiek, tai mes nesuvokiame esmės to, kas vyksta. Iš tiesų Dievas guodžia Mozę. „Tai kraštas, kurį prisiekiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tardamas: ‘Aš duosiu jį tavo palikuonims‘ “ (Įst 34,4; Biblijos draugijos vertimas). Greitai Mozė apleis Nebo kalną, kad įeitų į daug geresnę žemę negu Kanaanas (Įst 34, 5).

Gyvenime mes dažnai atsiduriame „prieplaukoje“. Mus palieka brangūs žmonės, užgęsta viltys, miršta svajonės. Tačiau visuose tuose dalykuose mes girdime Edeno aidą, matome dangaus atspindį. Mūsų ilgesys nukreipia mus pas Dievą. Jis yra pačių slapčiausių mūsų troškimų išsipildymas.

Kokie jūsų troškimai liko neišsipildę? Kokius norus jūs mėginate patenkinti neteisingais dalykais? Kaip jūs galite rasti tikrą pasitenkinimą Dieve?

Pati slapčiausia mano gyvenimo svajonė buvo pasiekti Kalną, rasti vietą, iš kurios prasidėjo visas grožis. - C. S. Lewis

© Our Daily Bread