Dvasiniai skaitiniai

Ateikite ir imkite

David H. Roper
2019 June 12 d.

„Palenkite savo ausį ir ateikite pas mane, klausykite, ir jūsų siela bus gyva!“ (Iz 55,3).

Aš pažvelgiau per vynuogėmis apaugusią tvorą mūsų kiemo gale. Ant tako, kuris už mūsų namų supo parką, pamačiau sportuojančius žmones: jie bėgiojo, šokinėjo ir darė pratimus. „Ir aš taip sportavau, kai buvau stipresnis“ – pagalvojau. Ir mane užliejo nepasitenkinimo banga.

Vėliau, skaitydamas Bibliją, aš atkreipiau dėmesį į pranašo Izaijo žodžius: „Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens“ (Iz 55, 1). Aš eilinį kartą suvokiau, kad nepasitenkinimas (troškimas) – tai yra greičiau dabartinio gyvenimo taisyklė, negu išimtis. Niekas šiame pasaulyje, net patys geriausi dalykai, negali mūsų visiškai patenkinti. Jeigu aš turėčiau kojas kaip šerpai (etninė grupė, daugiausia gyvenanti Himalajų kalnuose, kalnų gidai) tai vis tiek aš būčiau nepatenkintas kažkuo kitu.

Šiuolaikinė kultūra nuolat mus įtikinėja, kad jeigu mes ką nors padarysime, nusipirksime, apsivilksime arba ko nors imsimės, tai iš to gausime begalinį pasitenkinimą. Tačiau tai yra melas. Kaip besistengtume, mes niekada čia ir dabar nepasieksime visiško pasitenkinimo.

Vietoje to Izaijas kas kartą vis mus kviečia ateiti pas Dievą ir atskleisti Bibliją, kad išgirstume, ką Jis nori mums pasakyti. Ir ką gi mes išgirsime? Dievas kalba apie savo amžiną ir nekintančią malonę, dar pažadėtą Dovydui (Iz 55, 3). Ji yra skirta ir mums. Ateikime pas Jį!

Ko jūs „trokštate“? Kaip jums gali padėti Dievo ištikimybės suvokimas?

Viešpatie, kas be Tavęs sielos alkį numalšins? Tik Tu vienas gyvenimo Šaltinis! Vandenys perkami be pinigų! Visi kiti šaltiniai visiškai išdžiūvę. - Mary Bowley

© Our Daily Bread