Dvasiniai skaitiniai

Ne taip, kaip vakar

David H. Roper
2019 June 12 d.

„Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu“ (Įst 8, 3)

Kai mūsų anūkas Džėjus buvo mažas berniukas, jo tėvai gimtadieniui jam padovanojo naujus marškinėlius. Jis tuojau pat juos apsivilko ir patenkintas vaikščiojo visą dieną.

Kai vilkėdamas jais, jis pasirodė kitą dieną, tėvas paklausė: „Džėjau, ar tu džiaugiesi savo marškinėliais?“

„Ne taip, kaip vakar“, - atsakė berniukas.

Štai tokia problema, įsigijus bet kokius materialius dalykus. Net patys geriausi daiktai mums negali suteikti gilios ilgalaikės laimės, kurios taip trokštame. Net turėdami didelius turtus, mes vis tiek galime būti nelaimingi.

Pasaulis laimę žada tiems, kurie nuolatos kažką įsigyja. Mums norima įteigti, kad nauji drabužiai, naujas automobilis, naujas telefonas arba laikrodis mus padarys patenkintais gyvenimu. Tačiau jokie įsigyti dalykai rytoj nesuteiks mums tiek pat laimės, „kaip vakar“. Kadangi mes buvome sukurti Dievui, tai joks mažesnis dalykas negalės mūsų patenkinti.

Kartą, kai Jėzus pasninkavo ir buvo labai išalkęs, prie Jo prisiartino šėtonas. Gundydamas, jis pasiūlė akmenis paversti duona ir numalšinti alkį. Jėzus jam atsakė Įstatymo knygos 8, 3 žodžiais: „Žmogus gyvens ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Žinoma, Viešpats neturėjo omenyje, kad mes turėtume gyventi viena duona. Jis sako, jog mes esame dvasinės būtybės, todėl negalime egzistuoti vien tik materialinėmis gėrybėmis.

Dieve, išmokyk mane, ką reiškia gyventi Tavo turtais. Tu turi viską, ko man reikia.

Tikrą pasitenkinimą galima rasti tik Dieve ir Jo turtuose.

© Our Daily Bread