Straipsniai

Tik pirmyn!

Greg Laurie
2019 June 12 d.

„Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, – jei neatgailausi, – greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą.” (Apreiškimas Jonui 2, 5)

Kai mes girdime žodį „atsimetėlis“, galvojame apie žmogų, kuris paliko savo tikėjimą ir nusigręžė nuo Dievo. Žinoma, taip pasielgęs žmogus atitinka atsimetėlio sąvoką. O kas, jei yra atsimetusių žmonių, kurie to net nenutuokia?

Niekas neplanuoja atsimesti. Jūs neskambinate savo tikinčiam draugui ir nesakote: „Sveikas, ar nori šiandien šiek tiek atsimesti? Pradedame lygiai 7-tą. Ką pasakysi?“ Ne, taip nebūna. Atsimetimas prasideda nepastebimai, o kartais laipsniškai. Kartais tai vyksta taip tolygiai ir sklandžiai, kad jūs net nepastebite. Biblija dėl to įspėja ir, kalbėdama apie vieną iš paskutinių laikų požymių, sako, jog žmonės atsitrauks nuo savo tikėjimo (1Tim 4, 1).

Dievas sako: jeigu mes nuklydome, mums reikia sugrįžti pas Jį (Jer 3,22). Taip pat ir Jėzus sako Efezo bažnyčiai: „Taigi prisimink, nuo kur nupuolei“ (Apr 2, 5).

Ar jūs nupuolėte? Galbūt kaip tik dabar jūs atpuolate? Mes visi tam tikru momentu arba artėjame prie Kristaus, arba atsitraukiame. Arba einame pirmyn, arba atgal. Tuo metu, kai santykiai su Kristumi yra palikti savieigai, mes imame trauktis atgal.

Lėktuvų pakilimo tako gale aš esu pastebėjęs užrašą: „Kilkite! Stabdymas yra mirtinai pavojingas jūsų keleiviams“ Šį perspėjimą galima pritaikyti ir krikščionių gyvenime: Tik pirmyn. Jeigu sustosite – jūs atsidursite pavojuje, ir tapsite pavojingais ir kitiems.

Tad neužmikite ant laurų. Negyvenkite praeitimi. Mums, Jėzaus pasekėjams, reikia nuolatos augti.