Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Antras kvėpavimas

Arthur Jackson
2019 June 05 d.

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28).

Būdamas penkiasdešimt ketverių metų aš nusprendžiau dalyvauti Milvokio (Milwaukee) maratone. Aš turėjau du tikslus: pasiekti finišą ir tai padaryti per penkias valandas. Aš būčiau įveikęs distanciją labai geru laiku, jeigu antroji 20 km distancijos dalis man būtų sekusis taip pat lengvai kaip ir pirmoji. Tačiau aš išsikvėpiau, o ilgai lauktas antrasis kvėpavimas, kurio aš tikėjausi, taip ir neatsirado. Kai aš pasiekiau finišo liniją, mano guvus bėgimas buvo pavirtęs skausmingu kiūtinimu.

Ne tik bėgant yra reikalingas antras kvėpavimas. Jis taip pat yra būtinas ir gyvenimo maratone. Kad pavargęs žmogus galėtų ištverti, jam yra reikalinga Dievo pagalba. Pranašo Izaijo 40, 27-31 eilutėse meniškai persipina poezija ir pranašytė, paguosdamos ir paskatindamos dvasiškai bejėgius žmones. Amžini žodžiai pavargusiems ir nusivylusiems keleiviams primena, kad Viešpats jų nepaliko ir nepamiršo (Iz 40, 27). Mūsų būklė nelieka be Jo dėmesio. Šie žodžiai paguodžia ir pastiprina. Jie mums primena Dievo begalinę jėgą ir visažinystę (Iz 40, 28).

Antro kvėpavimo jėga, apie kurią kalbama Izaijo 40, 29-31 eilutėse, yra kaip tik tai, kas mums pažadėta, jei mes rūpinamės išmaitinti ir suteikti gerovę savo šeimai, ar susiduriame su fizinėmis arba finansinėmis problemomis, ar kovojame dvasinę kovą. Šią jėgą gauna tie, kurie nepaliaujamai pasilikdami Dievo Žodyje ir maldoje ateina pas Viešpatį.

Kada jūs prarasdavote jėgas dėl gyvenimo aplinkybių? Kokioje gyvenimo srityje dabar jums ypač reikia Dievo jėgos?

Viešpatie, aš ateinu pas Tave nusilpęs ir pavargęs. Prašau, atnaujink mano jėgas.

© Our Daily Bread