Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Svarbiausias dalykas

Tim Gustafson
2019 June 05 d.

„Todėl Tėvas myli mane, kad Aš guldau savo gyvybę (...) Niekas neatima jos iš manęs, bet Aš pats ją atiduodu“ (Jn 10, 17-18).

Greitosios pagalbos automobilio durys buvo beveik užvertos. Aš buvau viduje. Lauke sūnus skambino mano žmonai. Lyg rūke aš ištariau jo vardą. Kaip paskui jis prisiminė, aš lėtai pasakiau: „Pasakyk mamai, kad aš ją labai myliu“. Aš maniau, jog galiu jos daugiau nebepamatyti, ir norėjau, kad tai būtų atsisveikinimo žodžiai. Tuomet tai man buvo svarbiausia.

Savo sunkiausią valandą Jėzus ne paprastai pasakė, jog myli mus, Jis tai parodė ypatingu būdu. Jis tai parodė besityčiojantiems kariams, kurie ką tik buvo Jį prikalę prie kryžiaus, Jis meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“ (Lk 23, 34). Greta nukryžiuotam galvažudžiui Jis suteikė viltį žodžiais: „Šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23, 43). Prieš pat mirtį jis tarė savo motinai: „Štai tavo sūnus!“, o savo mylimam mokiniui: „Štai tavo motina!“ (Jn 19, 26-27). O tada, kai Jo gyvybė pamažu geso, paskutinis Jėzaus meilės pasireiškimas buvo pasitikėjimas savo Tėvu: „Į Tavo rankas pavedu savo dvasią“ (Lk 23, 46).

Kristus tikslingai pasirinko kryžių, kad parodytų savo visišką paklusnumą Tėvui ir savo meilės gilumą mums. Iki pat pabaigos Jis parodė šią nepaliaujamą meilę.

Kas yra svarbiausia jums? Kaip derinasi meilė ir paklusnumas?

Kiekvienas Jėzaus žodis buvo ištartas su meile.

© Our Daily Bread