Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Paimti skolon palaiminimai

James Banks
2019 June 05 d.

„Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra“ (Ps 24, 1).

Prieš pradedant pietauti, mes palenkėme galvas maldai. Mano draugas Džefas ištarė: „Dangaus Tėve, dėkoju, kad leidi kvėpuoti Tavo oru ir valgyti Tavo maistą“. Džefas neseniai prarado darbą ir labai skaudžiai tai išgyveno. Todėl jo nuoširdus pasitikėjimas Dievu ir pripažinimas, kad viskas priklauso Viešpačiui, giliai mane sujaudino. Aš pagalvojau: „Ar iš tikrųjų aš suprantu, jog net patys paprasčiausi, kasdieniai mano gyvenimo dalykai priklauso Dievui ir Jis tiesiog leidžia man jais naudotis?“

Kai karalius Dovydas gavo iš izraelitų aukas Jeruzalės šventyklos statybai, jis meldėsi: „Kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume taip dosniai aukoti Tau? Juk iš Tavęs ateina viskas, o mes atiduodame, ką gavome iš Tavęs“ O paskui pridūrė: „Visa (...) yra Tavo!“ (1 Krn 29, 14. 16).

Biblijoje pasakyta, jog Dievas net suteikia gebėjimus „įgyti turtą“ ir užsidirbti pragyvenimui (Įst 8, 18). Suprasdami, jog viskas, ką turime, yra pasiskolinta iš Dievo ir kad visą, kas gera, kasdien gauname iš Dievo, mes neturėtume prisirišti prie šio pasaulio materialių dalykų, bet gyventi atviromis rankomis ir širdimis, dosniai dalindamiesi su kitais.

Dievas yra dosnus davėjas. Jis taip myli, kad atidavė savo Sūnų „už mus visus“ (Rom 8, 32). Ir kadangi mes taip daug esame gavę, nuoširdžiai dėkokime Jam už didelius ir mažus palaiminimus.

Už kokius „paskolintus“ palaiminimus jūs galite šiandien dėkoti Dievui? Kaip tai padės jums suvokti, kad kiekvienas geras davinys nužengia iš Dievo?

Visa, ką mes turime, priklauso Dievui.

© Our Daily Bread