Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Rankų darbas

Elisa Morgan
2019 May 16 d.

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10).

Mano senelė yra talentinga siuvėja, kuri savo gimtajame Teksase ne kartą yra laimėjusi konkursus. Visais reikšmingais mano gyvenimo atvejais ji man dovanojo ką nors, ką padarė savo rankomis. Mokyklos baigimo proga - bordo spalvos moherinį megztinį. Vestuvėms - turkio spalvos antklodę. Kiekvieno daikto kamputyje yra išsiuvinėta: „Rankų darbas tau. Muna“. Kiekviename išsiuvinėtame žodyje aš jaučiu močiutės meilę ir jos tikėjimą mano ateitimi.

Laiške efeziečiams Paulius rašė apie jų paskirtį šiame pasaulyje: „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams“ (Ef 2, 10). Žodis „kūrinys“ reiškia gaminį, meno kūrinį, šedevrą. Toliau Paulius rašo: kadangi mes esame Dievo gaminiai, tai tas turi atsispindėti mūsų darbuose. Mes savo ruožtu taip pat turime kažką gaminti – daryti gerus darbus. Tai bus mūsų santykių su Jėzumi Kristumi išraiška Jo šlovei šiame pasaulyje. Mes niekada neišsigelbėsime gerais darbais. Tačiau, kai Dievo ranka su mumis darbuojasi dėl Jo tikslų, Jis mus panaudoja, kad savo didžia meile patrauktų kitus žmones.

Palinkusi prie savo rankdarbių, močiutė Muna savo rankomis kūrė daiktus, kuriais išreiškė savo meilę man ir linkėjo, kad šiame gyvenime aš rasčiau savo tikslą. Dievas savo rankomis kuria mūsų gyvenimo dienas, įdėdamas į mūsų širdis savo meilę ir tikslus, kad mes patys juos patirtume ir parodytume Jo rankų darbus kitiems.

Kokiems geriems darbams jus sukūrė Dievas? Kam šiandien jūs galite parodyti savo meilę?

Dangiškasis Tėve, dėkoju, kad Tavo ranka sukūrė mane. Padėk man parodyti Tave aplinkiniam pasauliui.  

© Our Daily Bread