Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pūkų kuokštelis

David H. Roper
2019 May 16 d.

„Bet jie neklausė jo [Mozės] dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės“ (Iš 6, 9).

Garsusis meškiukas Mikė Pūkuotukas kartą pasakė: „Jeigu tu su kuo nors kalbiesi, o jis tavęs nesiklauso, reikia būti kantriam. Galbūt jo ausyje paprasčiausiai užstrigo pūkų kuokštelis“.

Bėgant metams, aš supratau, jog Mikės Pūkuotuko žodžiuose kažkas slypi. Kai kas nors neklauso jūsų, galbūt iš tikrųjų dėl to kaltas koks nors mažas pūkų kuokštelis ausyje. Arba galbūt kita kliūtis: kai kuriems sunku klausyti, nes jie yra dvasiškai palūžę ir nusivylę.

Mozė kreipėsi į Izraelio tautą, bet žmonės jo nepaklausė, nes jų dvasia buvo suspausta, o gyvenimas sunkus (Iš 6, 9). „Dvasios suspaudimas“ hebrajų kalba tiesiogine prasme reiškia „trūksta oro“. Dėl nepakeliamo vergiško darbo Egipte jiems trūko oro. Tai buvo priežastis, kodėl Izraelis nenorėjo klausyti Mozės, kuris į juos kreipėsi jų nesmerkdamas, bet suprasdamas ir užjausdamas.

Ką daryti, kai žmonės mūsų neklauso? Mikės Pūkuotuko žodžiuose yra išmintingas atsakymas: „Reikia būti kantriam“. Dievas sako: „Meilė kantri ir maloni“ (1 Kor 13, 4). Tai pasiruošimas laukti. Dievas nenuleidžia rankų ir nenusigręžia nuo žmogaus. Jis veikia gyvenimo sielvartuose, taip pat per mūsų meilę ir maldas. Galbūt savo laiku Jis atvers ausis žmonių, kuriems mes skelbiame, kad jie girdėtų. Paprasčiausiai būkite kantrūs.

Ko jūs galite išmokti savo santykiuose su Dievu per tuos, kurie nenori jūsų klausyti? Kaip meilė ir kantrybė susijungia meilėje?

Būkite kantrūs. Dievas dar nebaigė dirbti su mumis.

© Our Daily Bread