Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ryškūs žiburiai

Arthur Jackson
2019 May 16 d.

„Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno“ (Mt 5, 14).

2015 m. vasarą mūsų bažnyčios tikinčiųjų grupė buvo priblokšta to, ką pamatė Kenijos sostinėje Nairobyje, Mataro lindynėse. Mes aplankėme mokyklą, kurioje buvo purvinos grindys, surūdijusios metalinės pertvaros ir mediniai suolai. Šiame itin skurdžiame fone išsiskyrė vienas žmogus.

Ją vadino Briliantu. Šis vardas jai labai tiko. Pradinių klasių mokytoja spindėjo džiaugsmu ir ryžtu. Jos spalvota suknelė, išorinis vaizdas ir džiaugsmas, su kuriuo ji mokė ir įkvėpė vaikus, darė neišdildomą įspūdį.

Ryški šviesa, kurią savo aplinkai skleidė Briliantas, man priminė, kaip aplinkiniame pasaulyje turėjo atrodyti Filipų krikščionys, kai jiems pirmame amžiuje parašė apaštalas Paulius. Dvasiškai skurdžiame fone tikintieji Jėzumi Kristumi buvo pašaukti spindėti „tarsi žiburiai pasaulyje“ (Fil 2, 15). Mūsų užduotis šiandien nepakito. Ryškūs žiburiai yra reikalingi visur! Kiek vilčių ir pasitikėjimo teikia žinojimas, kad tikintieji Jėzumi gali šviesti per Tą, kuris „veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš palankumo“ (Fil 2, 13). Jėzus mums šiandien sako: „Jūs pasaulio šviesa (...) Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje“ (Mt 5, 14-16).  

Kaip jūs galite parodyti Kristaus šviesą žmonėms? Ką jūs galite padaryti, kad suteiktumėte Jo džiaugsmą tiems, kuriems jo labai reikia?

Atspindėdami Kristaus šviesą, apšvieskite aplinkinį pasaulį.

© Our Daily Bread