Dvasiniai skaitiniai

Nepalyginamas gyvenimas

Peter Chin
2019 April 10 d.

„Ji vėl pastojo ir pagimdė sūnų, ir tarė: „Dabar šlovinsiu Viešpatį“ (Pr 29, 35).

Televizijos programoje jauni žmonės elgėsi kaip vyresnių klasių moksleiviai, kad geriau galėtų suprasti jų gyvenimą. Jie suprato, jog, formuojant paauglių savivertę, socialiniai tinklai vaidina lemiamą vaidmenį. Vienas iš dalyvių pasakė: „[Vyresniųjų klasių moksleiviai] vertina save remdamiesi tuo, kiek po savo fotografijomis gauna „like“ (patiktukų)“. Šis poreikis tapti kitiems priimtinais, kartais skatina jaunuolius internete elgtis ekstremaliai.

Troškimas būti priimtinam gyvavo visada. Biblijos Pradžios knygoje pasakojama, kaip Lėja troško savo vyro Jokūbo meilės. Tai atsispindėjo jos pirmųjų trijų sūnų varduose. Jie parodo jos vienišumą (Pr 29, 31-34). Deja, mes neaptinkame užuominos, kad Jokūbas būtų ją pamilęs labiau negu anksčiau.

Pagimdžiusi ketvirtąjį sūnų, Lėja jau kreipėsi ne į vyrą, o į Dievą, pavadindama berniuką Judu, kas reiškia „šlovė“ (Pr 29, 35). Atrodo, kad Lėja galiausiai nusprendė surasti savo vertę pas Dievą. Ji tapo Dievo išganymo istorijos dalimi: Judas buvo karaliaus Dovydo ir vėliau Jėzaus protėvis.

Mes įvairiose srityse galime mėginti ieškoti savo vertės ir priimtinumo, bet tik Jėzuje galime surasti savo tapatybę kaip Dievo vaikai, kaip paveldėtojai drauge su Jėzumi ir tais, kurie amžinai gyvens su dangiškuoju Tėvu. Kaip rašė apaštalas Paulius, niekas negali prilygti Viešpaties pažinimo didybei (Fil 3, 8).

Kokiuose dalykuose ar žmonėse jūs siekėte rasti (įgyti) savo vertę ir pripažinimą? Kaip tikėjimas Jėzumi Kristumi atveria duris į jūsų tikrąją tapatybę?

Dangiškasis Tėve, padėk man rasti savo vertę Tavyje, o ne kituose. Tik Tavyje aš įgyju savo tapatybę ir su niekuo nepalyginamą gyvenimą!

© Our Daily Bread