Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pasitraukti nuo triukšmo

Cindy Hess Kasper
2019 April 10 d.

„O po ugnies – švelnus tylus dvelksmas“ (1 Kar 19, 12; Biblijos draugijos vertimas).

Prieš kelerius metus koledžo direktorius pasiūlė studentams surengti „tylos vakarą“. Nors studentai ir sutiko, bet labai nenoriai išjungė savo mobiliuosius telefonus ir susirinko koledžo koplyčioje. Valandą jie tyliai sėdėjo pamaldose, kuriose buvo muzikos ir maldų. Joms pasibaigus, vienas iš dalyvių tai apibūdino kaip „puikią galimybę nusiraminti (...) vieta, kur galima atjungti visą nereikalingą triukšmą“.

Kartais būna nelengva atsikratyti „nereikalingo triukšmo“. Išorinio pasaulio šurmulys ir vidinis nerimas gali apkurtinti. Tačiau nusprendę „atsijungti“, mes imame suprasti psalmininko kvietimą sustoti ir pažinti Dievą (Ps 46, 10). Kai pranašas Elijas ieškojo Viešpaties, jis nepamatė Jo audroje, žemės drebėjime ir ugnyje (1 Kar 19, 9 – 13). Vietoje to, jis išgirdo Jo šnibždėjimą švelniame tyliame dvelksme (1 Kar 19, 12; Biblijos draugijos vertimas).

Žinoma, mes negalime išvengti triukšmo. Pavyzdžiui, šventėje, kai drauge susirenka šeimos nariai arba draugai, girdisi garsūs pokalbiai, lėkščių skimbčiojimas, džiugus juokas. Tačiau kai mes tyloje atveriame savo širdis, suprantame, jog laikas praleistas su Dievu, yra kur kas malonesnis. Panašiai kaip Elijas, mes dažniausiai susitinkame su Juo tyloje. Ir kartais, jeigu įsiklausome, galime išgirsti Jo tylų šnabždesį.

Kaip jūs tyloje ir vienumoje galite prisiartinti prie Dievo? Kaip reguliariai galite „atjungti“ ir elektroninius įrengimus, ir pavargusi protą?

Tyloje mes geriau išgirsime tylų Dievo balsą.

© Our Daily Bread