Dvasiniai skaitiniai

„Fikos“ atmosfera

Patricia Raybon
2019 April 02 d.

„Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems“ (Lk 24, 30).

Kavinė, esanti šalia mano namų, vadinasi „Fika“. Šis švedų kalbos žodis reiškia pertraukėlę prie kavos puodelio ir pyragėlio, visada su šeima, kolegomis ar draugais. Aš nesu švedė, bet man patinka „Fikos“ atmosfera, kurią aš regiu ir Biblijoje. Joje mes skaitome, kad Jėzus kartkarčiais bendraudavo su žmonėmis prie padengto stalo.

Biblijos aiškintojai mano, jog tie bendravimai nevyko atsitiktinai. Teologas Markas Glenvilas (Mark Glanville) juos vadina skaniu ‚antruoju patiekalu‘ izraelitų švenčių vaišėse Senajame Testamente. Bendrų vaišių metu Jėzus įkūnijo tai, ką Dievas buvo numatęs savo tautai: „būti visam pasauliui džiaugsmo ir teisingumo centru“.

Nuo penkių tūkstančių žmonių pamaitinimo iki Paskutinės vakarienės ir net vakarieniaujant su dviem mokiniais jau po prisikėlimo (Lk 24, 30), Jėzaus „užstalės tarnystė“ skatina mus sulėtinti gyvenimo tempą ir likti su Juo. Tik vakarienės metu du mokiniai pažino, kad jų bendrakeleivis yra prisikėlęs Viešpats. „Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė“ (Lk 24, 30-31).

Neseniai sėdėdamos su drauge „Fikoje“ ir besivaišindamos karštu šokoladu su bandelėmis, mes ėmėme kalbėtis apie Jėzų. Jis yra gyvenimo Duona. Jei mes ilgiau liksime prie Jo stalo, mes artimiau pažinsime Jį.

Viešpatie, dėkoju, kad Tu suteiki mums laiką ir vietą kartu praleisti prie Tavo stalo.

Raskite laiko gyvenimo Duonai.

© Our Daily Bread