Dvasiniai skaitiniai

Be konteksto

Elisa Morgan
2019 April 02 d.

„[Marija] atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus“ (Jn 20, 14).

Įsodinant į lėktuvą, eilėje kažkas palietė mano petį. Aš atsigręžiau ir pamačiau besišypsantį veidą. „Eliza! Ar tu mane prisimeni? Aš Joana!“ Atmintyje ėmė skrieti įvairios man pažįstamos Joanos, bet šios moters negalėjau prisiminti. Gal tai mano buvusi kaimynė? Arba bendradarbė? Ką daryti? Aš jos neprisimenu!

Joana suprato, jog aš sutrikau, ir pasakė: „Eliza, mes buvome pažįstamos vyresnėse klasėse“. Staiga atmintyje pasirodė vaizdas: penktadienio vakaro futbolo rungtynės, triukšmingos tribūnos ir mes jose. Kai tik atsirado kontekstas, aš ją prisiminiau.

Anksti ryte Marija Magdalietė atėjo prie kapo ir pamatė, jog akmuo nuo kapo nuristas, o kūnas dingo (Jn 20, 1-2). Ji nubėgo pasakyti Petrui ir Jonui, kurie atėjo su ja prie kapo ir pamatė tą patį (Jn 20, 3-10). Pati Marija stovėjo prie kapo ir verkė (11 eil.). Kai į ją kreipėsi Jėzus, ji Jo nepažino, „manydama, jog tai sodininkas“ (15 eil.). Kaip ji galėjo nepažinti Jėzaus? Nejaugi Jo prisikėlęs kūnas buvo taip pasikeitęs, kad buvo sunku Jį pažinti? Arba gal taip stipriai ją apakino sielvartas? Arba galbūt kaip mano atveju, Jėzus buvo „be konteksto“? Gyvas ir kupinas jėgų Jis stovėjo sode, kai turėjo gulėti miręs kape. Kodėl ji Jo nepažino?

Mes taip pat kartais neatpažįstame Jėzaus, kai Jis ateina į mūsų kasdienybę: maldos metu arba skaitant Bibliją, arba kai Jis tyliu balsu kalba į mūsų širdį. Būkime atidūs.

Dieve, atverk man akis, kad matyčiau Jėzų, kai Jis ateis: ar pažįstamame kontekste, ar visiškai nelauktai.

Laukite Jėzaus netikėtose vietose.

© Our Daily Bread