Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Atiduoti garbę

Cindy Hess Kasper
2019 April 02 d.

„Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (1 Kor 1, 31).

1960 metų pradžioje tapo populiarūs neįprasti piešiniai, kuriuose žmogus ar gyvūnas buvo vaizduojami didelėmis liūdnomis akimis. Juos piešė Margarita Kyn (Margaret Keane), o jos vyras piešinius reklamavo ir pardavinėjo. Tačiau menininkė nepasirašinėjo savo darbų. Margaritos vyras pristatydavo savo žmonos darbus kaip savo. Pati Margarita buvo nežinoma 20 metų, kol iširo jų santuoka. Tačiau vėliau vyko ilgas teismo procesas ir ekspertizė, kad įrodytų, jog piešinių autorė yra būtent ji.

Mes, Kristaus sekėjai, esame linkę pasisavinti garbę dėl savo talentų, sugebėjimų arba gerų darbų. Svarbu suprasti, kad visa tai įmanoma tik dėka Dievo malonės. Pranašo Jeremijo knygos 9 skyriuje mes randame jo raudą dėl nuolankumo stokos neatgailaujančių žmonių širdyse. Viešpaties vardu pranašas rašė, kad žmogus neturi girtis nei savo išmintimi, nei stiprybe, nei turtais (Jer 9, 23). „Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane, kad Aš – Viešpats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje“ (Jer 9, 24).

Kai mes suprantame, Kas yra tikrasis Menininkas, mūsų širdys tampa kupinos padėkos. „Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo...“ (Jok 1, 17). Tiktai Jam priklauso visas gyrius, šlovė ir garbė.

Brangus Dangaus Tėve, dėkoju Tau už visas geras dovanas, kurias Tu taip dosniai dovanoji.

Mes buvome sukurti, kad šlovintume Dievą.

© Our Daily Bread