Dvasiniai skaitiniai

Geri darbai

Leslie Koh
2019 March 19 d.

„Mes (...) sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10).

Kai būnant užsienyje, tiesiai link mūsų su žmona per gatvę patraukė tvirtas nepažįstamasis, mes susigūžėme iš baimės. Mūsų atostogos ir šiaip jau buvo nevykusios. Mus aprėkė, apgavo, iš mūsų iškaulijo pinigus, be to, ne kartą. Ir štai vėl nemalonumai?! Tačiau, mūsų nuostabai, nepažįstamasis suprato, jog esame turistai ir norėjo paaiškinti, kaip rasti miesto įžymybes. O po to padovanojęs mums šokoladuką, nusišypsojo ir nuėjo. Šis mažas kilnus gestas pakėlė mūsų nuotaiką, nuskaidrino dieną ir išgelbėjo visą kelionę. Mes su žmona abu pajutome dėkingumą - ir tam žmogui, ir Dievui, kuris per jį mus paguodė.

Kas paskatino jį prieiti prie dviejų nepažįstamų žmonių? Ar jis visą dieną nešiojosi šokoladuką, ieškodamas, kam jį padovanoti?

Nuostabiausia, kad vienas kuklus poelgis gali suteikti laimės, o kartais ir nukreipti žmogų link Dievo. Biblija pabrėžia gerų darbų svarbą (Jok 2, 17. 24). Jei tai mums atrodo sunku, tai joje yra paliktas patvirtinimas, kad Dievas ne tik suteikia galimybę atlikti gerus darbus, bet ir yra mums juos numatęs (žr. Ef 2, 10).

Galbūt Dievas numatė mums susitikimą su tuo, kam reikalingas padrąsinantis žodis, arba duoda mums galimybę ištiesti pagalbos ranką patekusiam į bėdą žmogui. Visa, ko reikia – paklusniai atsiliepti.

Viešpatie, padėk man būti paklusniam, dalintis Tavo meile su kitais ir prisiminti, kaip Tu mane pamilai.

Už ką šiandien jūs galite pasimelsti arba kam galite padėti? Ką gali Dievas jums atsiųsti jūsų kelyje?

© Our Daily Bread