Dvasiniai skaitiniai

Ką aš matau?

Anne Citas
2019 March 19 d.

„Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3, 30).

Šaltą žiemos dieną Kristė nusprendė pasivaikščioti ežero pakrante ir pasigrožėti sniegu nuklotu švyturiu. Tai buvo labai meniškas reginys. Ji norėjo padaryti nuotrauką ir išsiėmė telefoną. Bet akinių stiklai aprasojo, tad ji aklai nukreipė savo telefoną link švyturio ir iš skirtingų kampų padarė tris nuotraukas. Vėliau, žiūrėdama nuotraukas, Kristė suprato, jog telefone buvo įjungta frontalinė kamera, ir gavosi trys jos „asmenukės“. „Taigi, - pasakojo ji šypsodamasi, - mano dėmesys buvo nukreiptas vien tik į mane. Viską, ką mačiau – buvau aš pati“. Kristės nuotraukos privertė mane susimąstyti apie panašias klaidas dvasiniame pasaulyje. Mes galime taip įsitraukti į save, kad liausimės matę nuostabų ir stebėtiną Dievo sumanymą.

Jonas Krikštytojas aiškiai suprato, kad jis nėra pasaulio centras. Iš pat pradžių jis suvokė, kad jo pašaukimas – nurodyti žmonėms į Jėzų Kristų, Dievo Sūnų. „Štai Dievo Avinėlis“ – pasakė jis, kai pamatė ateinantį Jėzų (Jn 1, 29). „Aš Jo nepažinojau, bet tam, kad Jis būtų apreikštas Izraeliui, atėjau krikštyti vandeniu“ (Jn 1, 31). Vėliau, kai Jono mokiniai jam pranešė, kad žmonės seka Jėzų, jis atsakė: „Jūs patys galite man paliudyti, jog sakiau: aš ne Kristus! Aš siųstas būti tik Jo pirmtaku (...) Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3, 28- 30).

Viešpatie, aš dažnai susikoncentruoju tik į save, savo poreikius ir norus. Padėk man labiau žiūrėti į Tave.

Tegul mūsų gyvenimo centre visada būna Jėzus, ir tegul mūsų širdys būna kupinos meilės Jam.

© Our Daily Bread