Dvasiniai skaitiniai

Praplėštas dangus

Winn Collier
2019 March 19 d.

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum“ (Iz 64, 1).

Neseniai pažįstama man pasakė, kodėl ji negali atsigręžti į Dievą. Jos argumente nebuvo nieko neįprasto: „Kaip aš galiu patikėti Dievu, kuris nieko nedaro?“ Su šiuo klausimu anksčiau ar vėliau susiduriame mes visi, pavyzdžiui, kai skaitome naujienas apie prievartą arba patys išgyvename sunkius laikus. Mano pažįstamos skundas parodė jos didelį troškimą, kad Dievas ką nors dėl jos padarytų. Prisipažinkime, kiekvienam iš mūsų šis troškimas yra suprantamas ir pažįstamas.

Izraeliui tokia būklė taip pat buvo pažįstama. Babilono imperija sutriuškino Dievo tautą ir geležiniu kumščiu Jeruzalę pavertė rūkstančiais griuvėsiais. Izaijas savo knygoje užrašė savo tautiečių nevilties žodžius. Jie iš esmės reiškė vieną: „Kur yra Dievas? Kodėl Jis mūsų negelbėja?“ (žr. Iz 63, 11-15). Kaip tik taip karštai ir meldžiasi pranašas. Jis prašo Dievo praplėšti dangų ir nužengti žemėn (Iz 64, 1). Skausmas, kurį patyrė Izaijas, paskatino jį neatsitraukti nuo Dievo, o, atvirkščiai, artintis prie Jo!  

Mūsų problemos ir abejonės parodo, kokios apgailėtinos būklės mes esame ir kaip mums reikia Dievo. Mūsų laikais mes matome nuostabų Dievo sumanymą. Per Jėzų Kristų Dievas iš tikrųjų praplėšė dangų ir nužengė pas mus. Gelbėtojas atidavė kančiai ir mirčiai savo paties kūną, kad mes pažintume Jo meilę. Jėzuje Dievas yra labai arti mūsų!

Dieve, aš noriu manyti, kad galiu valdyti savo gyvenimą ir kad aš žinau atsakymus į visus klausimus. Tačiau taip nėra. Man reikia Tavęs. Atverk dangų ir nuženk pas mane!

Apie kokius klausimus ir abejones jums reikia pasikalbėti su Dievu?  

© Our Daily Bread