Dvasiniai skaitiniai

Didelis darbas

Patricia Raybon
2019 January 30 d.

„Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: (...) suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą“ (Iz 58, 6).

Vienam žmogui metų gale dėl nuomos mokesčio prireikė pagalbos. Jis kreipėsi į giminaičius. Jo prašymas buvo pakankamai didelė našta, nes jie patys turėjo nenumatytų išlaidų. Tačiau jie nusprendė padėti ir pasidalinti su juo savo santaupomis.

Dėkingas giminaitis atsakydamas jiems atsiuntė atvirutę su padėkos žodžiais: „Jūs tikriausiai net neįsivaizduojate, kokį didelį darbą atlikote“.

Pagalba tiems, kas pateko į bėdą, – iš tikrųjų didelis dalykas.  Apie tai savo knygoje Izraelio tautai rašė pranašas Izaijas. Jo amžininkai laikėsi religinių pasninkų, bet pykosi tarpusavyje ir engė vienas kitą. Izaijas kreipėsi į juos tokiais žodžiais: „Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: pašalinkite nedorybės pančius, išlaisvinkite pavergtuosius suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą. Pasidalink maistą su alkanu, benamius ir vargšus parsivesk į namus, pamatęs nuogą, aprenk jį, nesislėpk nuo savo paties kūno“ (Iz 58, 6-7).

Pagal pranašą, tokia auka ne tik išlieja Dievo šviesą į žmonių širdis, bet ir pagydo mūsų pačių širdis. Dievas pažadėjo už dosnumą didelį atlygį: „Tada tavo šviesa nušvis kaip aušra, tavo sveikata išsiskleis greitai, tavo teisumas eis pirma tavęs ir Viešpaties šlovė lydės tave“ (Iz 58, 8). Mes gausime žymiai daugiau, negu davėme.

Viešpatie, apšviesk mums dosnumo kelią, padėk duoti taip, kaip duodi Tu.

Dievas atidavė mums viską. Sekime Jo pavyzdžiu.

© Our Daily Bread