Dvasiniai skaitiniai

Ko jūs negalite atsisakyti?

Poh Fang Chia
2019 January 30 d.

„Nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės“ (Rom 8, 39).

„Ko jūs negalite atsisakyti?“ – tokį klausimą uždavė radijo laidos vedantysis. Klausytojai ėmė skambinti ir atsakinėti. Daugelis paminėjo šeimą. Tarp tokių buvo našlys, kuris negalėjo užmiršti savo mirusios sutuoktinės. Kiti sakė, jog negali išsiskirti su svajonėmis, tokiomis kaip uždarbiauti pragyvenimui iš muzikos arba tapti motina. Mes visi turime kažkokius brangius dalykus: žmogų, aistrą (pasiją), nuosavybę, daiktą, žodžiu, be ko mes neįsivaizduojame gyvenimo.

Ozėjo knygoje Dievas kalba, jog negali atsisakyti Izraelio, savo išrinktosios tautos, savo brangios nuosavybės. Kaip mylintis vyras, Dievas aprūpino Izraelį visais būtinais dalykais: žeme, valgiu, drabužiais ir apsauga. Tačiau, panašiai kaip neištikima žmona, Izraelis apleido Dievą ir ėmė ieškoti laimės ir apsaugos kitur. Kuo labiau Viešpats norėjo susigrąžinti Izraelį, tuo labiau jis priešinosi Jam ir traukėsi nuo Jo (Oz 11, 2). Vis dėlto, nepaisant visų įžeidimų, Dievas neatsisakė Izraelio (Oz 11, 8). Jis auklėjo ir baudė savo tautą, kad vėl galėtų atkurti savo santykius su ja (Oz 11, 11).

Šiandien visi Dievo vaikai gali būti tikri: Jo meilė jiems niekuomet nepasibaigs (Rom 8, 37-39). Jeigu mes apleisime Jį, Jis ieškos mūsų. Jeigu Viešpats mus baudžia, tai ženklas, kad Jis mūsų ieško, o ne atmeta. Mes esame Jo turtas. Jis niekuomet neatsisakys mūsų.

Dangaus Tėve, dėkoju Tau už meilę, kuri niekuomet manęs neatstums. Padėk ir man visa širdimi Tave mylėti.

Dievas visada trokšta, kad Jo vaikai sugrįžtų.

© Our Daily Bread