Dvasiniai skaitiniai

Vilties pagrindas

James Banks
2019 January 30 d.

„O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Fil 4, 19).

Kartais tikėjimo pamokos ateina nelauktai. Vieną iš jų aš išmokau iš savo penkiasdešimties kilogramų juodo labradoro, pravarde Lokys. Jo didelis metalinis dubenėlis vandeniui stovi virtuvės kampe. Kai Lokys nori gerti, o dubenėlis tuščias, jis neloja ir nedaužo jo koja. Jis paprasčiausiai atsigula greta ir laukia. Kartais jam tekdavo laukti ilgiau, bet pamažu jis išmoko pasitikėti, kad kai pagaliau įeisiu į virtuvę ir pamatysiu jį gulintį prie dubenėlio, tai būtinai į jį pripilsiu vandens. Jo paprastas pasitikėjimas manimi primena man mano paties poreikį labiau pasikliauti Dievu.

Biblijoje yra pasakyta, kad „Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome“ (Hbr 11, 1). To pasitikėjimo pagrindas yra pats Dievas, kuris „Jo uoliai ieškantiems atlygina“ (Hbr 11, 6). Dievas ištikimai išpildo savo pažadus visiems, kurie Jį tiki ir ateina pas Jį per Jėzų Kristų.

Kartais pasitikėti tuo, „ko nematome“, yra nelengva. Tačiau mes galime nuraminti savo širdis viltimi, jog Dievas yra geras, Jis turi mylintį charakterį ir tobulą išmintį. Tai yra Jo nekintančios savybės, kurios būtinai pasireikš, net jeigu teks truputį palaukti. Jis pažadėjo išgelbėti mūsų amžinas sielas ir patenkinti mūsų gyvybiškai svarbius poreikius dabar ir amžinybėje.

Visagalis Tėve, dėkoju Tau už ištikimybę ir nuolatinį rūpestį manimi. Padėk Tavim pasikliauti ir nurimti Tavo tobuloje meilėje.

Nesirūpinkite dėl rytdienos – Dievas jau yra ten.

© Our Daily Bread