Dvasiniai skaitiniai

Paprastas žmogus

Estera Pirosca Escobar
2019 January 22 d.

„Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį“ (1 Sam 16, 7).

Viljamas Karėjus (William Carey) buvo ligotas vaikas iš neturtingos šeimos, gyvenęs netoli Northamptono (Anglijoje). Ateitis jam nežadėjo nieko šviesaus. Tačiau Dievas turėjo savo planų. Nepaisant daugelio trukdžių, Karėjus persikėlė į Indiją, kur ne tik pasiekė neįtikėtinų visuomenės pokyčių, bet ir išvertė Bibliją į keletą Indijos dialektų. Jis mylėjo Dievą ir žmones, todėl padarė tiek daug dalykų Viešpačiui.

Jesės sūnus Dovydas taip pat buvo paprastas jaunuolis, jauniausias šeimoje. Kuklus piemuo iš Betliejaus kalvų (1 Sam 16, 11-12). Tačiau Dievas matė Dovydo širdį ir turėjo jam ypatingų planų. Už nepaklusnumą Jis atmetė karalių Saulių, ir kai Samuelis apraudojo Sauliaus nuopuolį, Dievas jį pasiuntė patepti kitą karalių, vieną iš Jesės sūnų.

Pirmasis Samueliui pasirodė augalotas Eliabas. Žinoma, pranašas pagalvojo: „Tikrai šis yra Viešpaties pateptasis!“ (1 Sam 16, 6). Tačiau Dievo požiūris, kokį karalių išrinkti, skyrėsi nuo Samuelio minčių. Jis atmetė visus Jesės sūnus, išskyrus paskutinįjį. Sprendžiant pagal išorę, vargu ar tai galėjo atrodyti teisingas sprendimas. Ką šaliai ir visuomenei galėjo pasiūlyti jaunas piemuo? Tačiau Izraelio istorijoje kaip tik Dovydas tapo didžiausiu karaliumi, pranašu ir pasaulio Gelbėtojo protėviu!

Kokia paguoda žinoti, kad Viešpats mato mūsų širdis ir turi mums savo planų!

Brangus Viešpatie, dėkoju, jog Tau labiau rūpi mano širdies būklė, negu mano išvaizda, turtas ar pasiekimai.

Dievo prioritetas – jūsų širdis.

© Our Daily Bread