Dvasiniai skaitiniai

Pasiuntinys

Amy Boucher Pye
2019 January 22 d.

„Aš siunčiu savo pasiuntinį paruošti kelią pirma manęs“ (Mal 3, 1).

„Turiu jums pranešimą!“, - viena konferencijos, kurioje dalyvavau, darbuotojų perdavė man popieriaus lapelį. Kas manęs laukia: nemalonumai ar džiaugsmas? „Tau gimė sūnėnas!“, – toks pranešimas buvo popieriaus lapelyje. Vadinasi, aš galiu džiaugtis.

Pranešimai būna džiugūs ir skausmingi. O kartais reikalauja veikti ar ką nors išspręsti. Senajame Testamente Dievas dažnai pasitelkdavo pranašus, norėdamas perduoti viltingus arba, atvirkščiai, teisiančius pranešimus. Tačiau jeigu mes įdėmiau pažvelgsime, tai pamatysime, kad net smerkiantys žodžiai iš Dievo lūpų skatino žmones atgailauti, išgyti ir sugrįžti.

Malachijo knygos trečiame skyriuje galima aptikti ir džiugias, ir liūdnas žinias. Viešpats pažadėjo išsiųsti pasiuntinį, kuris paruoštų Jam kelią. Vėliau Jonas Krikštytojas paskelbė, kad ateis didysis Pasiuntinys – Jėzus Kristus (žr. Mt 3, 11) Viešpats pažadėjo „Pasiuntinį“ (Mal 1, 1), kuris įvykdys Dievo pažadus. Tačiau Jis veiks kaip „lydytojo ugnis ir kaip skalbėjų šarmas“ (Mal 3, 2) ir apvalys tuos, kurie tiki Jo Žodį. Viešpats apvalys savo žmones, nes rūpinasi jų būkle.

Dievo žinia yra meilės, vilties ir laisvės žinia. Jis siuntė savo Sūnų, kad būtų pasiuntinys, kuris kalba mūsų kalba. Kartais Jo pranešimas paliečia mūsų nuodėmes, bet visada teikia viltį. Verta pasitikėti Jo žinia.

Viešpatie Jėzau Kristau, padėk man ne tik suprasti Tavo žinią, bet ir pagal ją gyventi.

Prašykite Viešpaties, kad Jis šiais metais padėtų jums skelbti Gerąją naujieną.

© Our Daily Bread