Dvasiniai skaitiniai

Demonstravimo jėga

David C. Mccasland
2013 February 14 d.

„Nes Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje“ (1Kor 4, 20).

Ištisus dvidešimt metų ekologas Mike Hands‘as darbavosi su Centrinės Amerikos fermeriais, norėdamas įdiegti efektingesnius derliaus auginimo metodus. Tačiau fermeriai atkakliai nenorėjo atsisakyti atliekų deginimo tradicijos, nors ir žinojo, kad tai kenkia dirvai ir užteršia orą.

Todėl vietoje to, kad su jais tiktai kalbėtųsi, Mike griebėsi kito būdo. Dokumentiniame filme „Dūmuose“ jis sako: „Reikia tai parodyti. Negalima pamokslauti. Neužtenka tiktai apibūdinti. Žmonės turi tai pamatyti savo akimis ir pačiupinėti savo rankomis“.

Paulius elgėsi panašiai skelbdamas Jėzaus Kristaus Evangeliją. Jis rašė korintiečiams: „Mano kalba ir skelbimas pasižymėjo ne įtikinančiais žmogiškos išminties žodžiais, bet Dvasios ir jėgos parodymu, kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga“ (1Kor 2, 4-5). Toliau šiame laiške jis dar parašė: „Nes Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje“ (1Kor 4, 20).

Kasdien prašykime Dievo pagalbos, kad mūsų žodžius lydėtų darbai. Kai leidžiame, kad per mus pasireikštų Viešpats, mes galingai demonstruojame Jo meilę ir malonę. Iš tiesų daugeliui žmonių geriau vieną kartą pamatyti, negu šimtą kartų išgirsti.

Žodžius reikia patvirtinti darbais.

David C. Mccasland
© Our Daily Bread 2013-02-18