Dvasiniai skaitiniai

Apmąstykite

David C. McCasland
2019 January 03 d.

„O Marija palaikė savyje visus šiuos žodžius, apmąstydama juos savo širdyje“ (Lk 2, 19; Jurėno vertimas).

Dirbdamas Londono Biblijos koledže (1911-1915) Osvaldas Čambersas (Oswald Chambers) savo pasisakymais paskaitų metu dažnai stebindavo studentus. Viena studentė pasakojo, jog jie pietų metu būdavo numatę galimybę padiskutuoti. Todėl dėstytojas būdavo apipilamas klausimais ir prieštaravimais. Ji pasakojo, jog paprastai jis šypsodavosi studentams ir sakydavo: „Kol kas dar palaukime. Aš pas jus dar sugrįšiu“. Jis skatino studentus apmąstyti savo klausimus ir leisti pačiam Dievui jiems atskleisti tiesą.

Apmąstyti – reiškia susikaupti ir rimtai susimąstyti. Po to, kai Kristus gimė Betliejuje, angelai pasirodė piemenims, kurie atėjo norėdami pamatyti Mesiją. Kai piemenys viską papasakojo, „Marija palaikė savyje visus šiuos žodžius, apmąstydama juos savo širdyje“ (Lk 2, 19; Jurėno vertimas). Naujojo Testamento tyrinėtojas V. E. Vainas (W. E. Vine) teigia, jog „apmąstyti“ – reiškia „suvesti, suderinti, palyginti, atsižvelgiant į aplinkybes“ (Expository Dictionary of New Testament Words).

Kai mums sunku suprasti, kas vyksta gyvenime, verta pasekti puikiu Marijos pavyzdžiu, ieškant Dievo ir Jo išminties. Kai mes, panašiai kaip ji, savo gyvenime priimsime Dievo vedimą, tai rasime daug tokių dalykų, kuriuos galėsime palaikyti savyje ir apmąstyti.

Dangiškasis Tėve, nukreipk mus savo Šventąja Dvasia, kad mąstytume apie Tavo begalinę meilę ir suprastume Tavo planus mūsų gyvenimui.

Raskite kelias minutes, kad galėtumėte pasilikti tyloje ir įsiklausyti, ką jums sako Dievas.

© Our Daily Bread